FOS

PESCO

PESCO står for "Permanent Structured Cooperation" og refererer til en forsvars- og sikkerhedsinitiativ inden for EU. PESCO blev etableret i 2017 som en del af EU's forsvarsintegration og er en ramme, hvor medlemsstaterne kan samarbejde om udviklingen af forsvars- og sikkerhedskapaciteter.

Europa-parlamentet i Bruxelles

Foto: Colourbox

Formålet med PESCO er at styrke EU's forsvarsdimension ved at fremme samarbejde, kapabilitetsudvikling og operationelle aktiviteter mellem medlemsstaterne. Gennem PESCO kan medlemslandene etablere fælles projekter og initiativer inden for områder som forskning og udvikling, kapacitetsopbygning, militæroperationer og forsvarsindustri. PESCO-initiativet sigter mod at fremme europæisk forsvarsindustri og skabe et mere integreret og effektivt forsvarssamarbejde inden for EU. Ved at samarbejde tættere om kapabilitetsudvikling kan medlemsstaterne opnå økonomiske fordele gennem fælles anskaffelser, øget industrielt samarbejde og bedre udnyttelse af ressourcer.

Inden for rammerne af PESCO, kan medlemslandene identificere områder, hvor de ønsker at styrke deres militære kapaciteter eller udvikle nye forsvarsteknologier. De kan derefter etablere fælles projekter, hvor de deler ressourcer, ekspertise og forskning for at opnå disse mål. Dette kan omfatte udvikling af nye våbensystemer, forbedring af militær logistik, styrkelse af cyberforsvar, udveksling af efterretninger, træning og uddannelse af militærpersonel og meget mere. Formålet er at øge EU's forsvarsevne som helhed ved at udnytte synergier og undgå overlapninger mellem medlemsstaternes indsatsområder.

Se det fulde oversigt over PESCO-projekter her.

Det overordnede mål med kapabilitetsudvikling inden for PESCO er at styrke EU's forsvarsevne, forbedre sikkerheden og effektiviteten i medlemsstaternes forsvarssystemer og bidrage til at skabe en mere integreret europæisk forsvarsstruktur.

Relateret indhold