Foto: Colourbox
20.06.23 PI Nyheder

Bliv klogere på forsyningssikkerheden og risikoen for ’brownout’

Energistyrelsen inviterer virksomheder og organisationer med et stort elforbrug til dialogmøde om elforsyningssituationen og mulighederne for at reducere forbruget i tilfælde af ’brownout’

Energistyrelsen inviterer sammen med Energinet og Arla til dialogmøde om forsyningssituationen og risikoen for brownout, som er planlagte strømafbrydelser, hvor Energinet afbryder strømmen for en gruppe elkunder i en periode op til 2 timer.

Selvom der til dato aldrig har været et brownout i Danmark, så er mange virksomheder på grund af risikoen allerede i gang med nødplaner ved en eventuel strømafbrydelse, der kan koste virksomhederne betydelige millionbeløb.

Dialogmødet er målrettet virksomheder og organisationer med stort elforbrug, som kan bidrage til den samlede forsyningssikkerhed ved midlertidigt at reducere deres eget elforbrug i forbindelse med risikoen for et brownout eller ved et fleksibelt elforbrug.

Formålet er at drøfte beredskabet i forbindelse med brownout, samt hvordan virksomheder og organisationer med et stort elforbrug kan hjælpe systemet med deres fleksibilitet. Der vil blandt andet blive givet en status på forsyningssituationen og en præsentation af forløbet op til og undervejs i en brownout-situation.

Mødet finder sted mandag d. 21. august 2023 kl. 10.00–12.30 hos Arla Foods, Sønderhøj 14, 8260 Viby J.

Du tilmelder dig ved at skrive til beredskab@ens.dk (tilmeldingsfrist d. 14. august).

Se hele programmet for mødet nedenfor.

Program

Punkt 1 – Velkomst v. Energistyrelsen

Punkt 2 – Forsyningssituationen og brownout v. Energistyrelsen En beskrivelse af forsyningssituationen.

Punkt 3 – Reducering af elforbrug, fleksibelt elforbrug m.v., handlingsmuligheder for at forberede sig på et brownout v. Energinet
En præsentation af forløbet op til og undervejs i en brownout-situation og af, hvordan virksomheder kan hjælpe systemet med sin fleksibilitet.

Punkt 4 – Praktiske erfaringer med beredskabstiltag og forberedelse på et brownout v. Arla
Praktiske erfaringer med at arbejde beredskabsorienteret med sit elforbrug, forbrugsreducerende tiltag, m.v.

Punkt 5 – Dialog og vejen frem v. Energistyrelsen

Anton Theodor Kornum
Skrevet af:

Anton Theodor Kornum

Søren Jensen

Søren Jensen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4748
  • Mobil +45 5218 5911
  • E-mail soje@di.dk

Relateret indhold