online Webinar

TMI-webinar: Bliv klogere på kommende EU-regler for import af træ

Hør om den kommende EU-afskovningsforordning, den danske implementering af den, og hvilke krav den stiller til virksomheder, som producerer og handler med træ. Webinaret holdes 2. marts kl. 14.

TMI inviterer til en introduktion af den kommende afskovningsforordning og en gennemgang af de danske miljømyndigheders forventninger til dansk implementering af forordningen herunder de kommende krav til virksomhederne i den forbindelse.

Medlemswebinaret holdes torsdag den 2. marts kl. 14-15.

Webinaret afholdes via TEAMS og vil ikke blive video-optaget. Deltagere modtager en kalenderinvitation med link forud for arrangementet.

Program:
  • Velkomst og introduktion
    v. Lærke Flader, branchedirektør i Træ- og Møbelindustrien i DI

  • Hovedtræk i afskovningsforordningen og krav til virksomhederne, samt forventninger til dansk implementering og tidsplaner for vejledninger mv.
    v. Lars Andresen Skovmøller, forstfuldmægtig, Miljøstyrelsen

  • Hvad er nyt ift. til gældende regulering
    v. Lars Andresen Skovmøller, forstfuldmægtig, Miljøstyrelsen

  • Spørgsmål og svar

Webinaret er målrettet virksomheder i træets værdikæde, som hidtil har været underlagt EU's Tømmerforordning, EUTR. Der vil især være fokus på de dele af den nye afskovningsforordning, EUDR, som adskiller sig fra den gamle EUTR, og hvordan det vil påvirke virksomheder, der producerer og handler med træ og træprodukter, herunder ved import og eksport af træprodukter ind og ud af EU.

Webinaret afholdes i anledningen af, at EU’s ministerråd og EU-Parlamentet kort før jul fremlagde deres kompromistekst for den kommende EU-forordning, der skal sikre afskovningsfrie værdikæder.

EUDR – EU’s nye afskovningsforordning

Forordningen stiller skærpede krav til handel med træ, soja, palmeolie, kaffe, kakao, oksekød og gummi samt en række afledte produkter. Med forordningen må de omfattede produkter kun omsættes på EU’s indre marked eller eksporteres, hvis de er dokumenteret fri for skovrydning og skovforringelse, overholder lovgivningen i producentlandet og er omfattet af en erklæring med eksempelvis præcise geografiske koordinater for de jordområder, hvor varen er produceret.

Læs mere: Nye EU-regler for import af træ er lige om hjørnet - TMI - DI 

Forordningen er endnu ikke formelt vedtaget, men forventes at træde i kraft i national lovgivning i slutningen af 2024 som fremlagt.

Læs mere om lovligt træ her