OPS Analyser

Højeste niveau i seks år: Fire ud af ti ældre vælger privat hjemmehjælp

Borgerne har muligheden for at vælge deres foretrukne leverandør af hjemmehjælp gennem det frie valg. I 2020 er andelen af borgere, der har valgt en privat leverandør på hjemmehjælpsområdet steget til knap 40 pct. Derudover er der en tendens til øget brug af frit valg blandt de ældste borgere.

I 2020 valgte 37,8 pct. af de borgere, der er visiteret til at modtage hjemmehjælp, at benytte en privat leverandør. Det er en stigning på knap 12 procentpoint siden 2008. Den visiterede hjælp kan enten inkludere praktisk hjælp, personlig pleje eller en kombination af de to.

I 2020 var praktisk hjælp den mest udbredte form for privat hjemmehjælp. Blandt de borgere, der udelukkende modtager denne type hjemmehjælp, er det omkring 43 pct., der foretrækker en privat leverandør, når alle aldersgrupper og begge køn betragtes. Omvendt gælder det kun 9 pct. af de borgere, der udelukkende modtager personlig pleje. Blandt borgere, der både modtager personlig pleje og praktisk hjælp, valgte knap 39 pct. en privat leverandør.

En tendens, som går på tværs af alle ydelsestyper, er at kvinder er mere tilbøjelige end mænd til at vælge en privat hjemmehjælpsleverandør. For modtagere af hjemmehjælp i alt, er der således 8,2 procentpoint flere kvinder end mænd, der foretrækker en privat leverandør.

Brugen af private hjemmehjælpsleverandører er heller ikke ens på tværs af aldersgrupper. I 2020 var det i højere grad de ældste (80+-årige) og de yngre aldersgrupper (under 70), som valgte en privat leverandør af hjemmehjælp.

Sådan har det dog ikke altid været, og i 2008 var det faktisk omvendt. Her var andelen af hjemmehjælpsmodtagere, der valgte private leverandører, i gennemsnit en del højere hos aldersgrupperne omkring de 70-79-årige. Siden da, har de ældste og yngste aldersgrupper dog ’overhalet’ dem og er nu placeret en del højere i gennemsnit i brugen af private til hjemmehjælpsydelser. Denne udvikling kan muligvis skyldes en generationseffekt hos de daværende 70-79-årige, som nu er i den ældste aldersgruppe. Dog er det også muligt, at der er sket et skift i, hvem der foretrækker de private leverandører.

I næsten alle landets kommuner leverer private leverandører en vis delmængde af hjemmehjælpen. Der var i 2020 kun fem kommuner, hvor ingen borgere modtog hjemmehjælp fra private leverandører. Det kan skyldes, at der ikke findes et privat alternativ i de pågældende kommuner. Kommunerne med en høj andel brug af det frie valg er spredt ud over hele landet, men er særligt koncentreret i Nordsjælland samt Midt- og Sønderjylland. Enkelte kommuner har særdeles højt brug af private i hjemmehjælpen. I Helsingør og Herlev Kommune er der tale om hhv. 70,1 og 68,1 pct.

Metode

Datagrundlaget for denne analyse stammer fra tabellen AED12 hos Danmarks Statistik. Tabellen angiver modtagere visiteret til hjemmehjælp, der benytter privat leverandør. Data er opgjort som (pct.) af borgernes samlede hjælp, og der skelnes mellem borgere, som er visiteret til praktisk hjælp alene, personlig pleje alene eller begge dele.

Analysen er omtalt i OPS Indsigt d. 28. januar 2022. Læs den her

Relateret indhold