OPS Analyser

Det frie valg splitter blå og røde kommunalpolitikere

En rundspørge fra DI viser, at der er markante forskelle på blå og røde kommunalpolitikeres holdning til, om det er vigtigt, at borgerne har god mulighed for at vælge et privat alternativ til kommunens velfærdstilbud.

Borgerne har i dag en lovsikret ret til at vælge et privat eller selvejende alternativ til kommunens velfærdstilbud, fx når ældre skal vælge plejehjem eller forældre skal vælge børnehave til deres børn. Men landets byrådspolitikere er delte i spørgsmålet om, hvorvidt det er vigtigt, at borgerne har gode muligheder for at gøre brug af det frie valg.

96 pct. af de blå kommunalpolitikere har enten i nogen, i høj eller i meget høj grad erklæret sig enig i, at det er vigtigt, at borgerne har gode muligheder for at vælge private eller selvejende alternativer på velfærdsområder som ældrepleje og børnepasning.

Omvendt er det kun en tredjedel af de røde kommunalpolitikere, der deler den holdning.

Et tilsvarende billede findes i vurderingen af, om tilstedeværelsen af private og selvejende aktører udgør en gevinst for den overordnede kvalitetsudvikling i velfærden.

Her angiver knap to ud af tre kommunalpolitikere fra røde partier, at de private og selvejende velfærdstilbud enten i lav grad, eller slet ikke, har en positiv effekt på kvalitetsudviklingen i deres kommune. Blandt de blå kommunalpolitikere tegner der sig til gengæld et modsatrettet billede, idet 84 pct. i høj eller meget høj grad mener, at de ikke-kommunale tilbud er med til at højne kvaliteten.

Metode

DI gennemførte i marts 2022 en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets kommunalpolitikere.  776 kommunalpolitikere svarede på hele spørgeskemaet, svarende til en svarprocent på 32 pct., imens 237 kommunalpolitikere svarede på en delmængde af spørgeskemaet – svarende til en svarprocent på i alt 41,5 pct.

På baggrund af en sammenligning af den partipolitiske fordeling af respondenter og resultatet af det seneste kommunalvalg i 2021 vurderes spørgeskemaundersøgelsen at være tilnærmelsesvist repræsentativt mht. politisk observans. Nedenfor ses stemmefordelingen ved KV21 og respondenterne ved DI’s kommunalpolitikerundersøgelse.

Analysen er omtalt i BT d. 8. juni 2022. Læs artiklen her

Relateret indhold