OPS Analyser

Virksomhederne ønsker flere og bedre grønne offentlige indkøb

I en rundspørge blandt DI-medlemmer, der handler med det offentlige, angiver to ud af tre virksomheder, at offentlige kunder altid bør stille ambitiøse grønne krav i deres indkøb. Men det er kun et fåtal, der faktisk oplever, at det offentlige generelt køber grønt ind.

Den offentlige sektor køber ind for mere end 400 mia. kr. om året og har dermed stor betydning for private virksomheders muligheder for at investere i klima- og miljøvenlige løsninger. DI’s rundspørge viser, at virksomheder ønsker grønne ambitioner fra deres offentlige kunder.

Samtidig understreger virksomhederne, at det offentlige godt kan skrue op for de grønne ambitioner i udbuddene. Det er blot cirka én ud af seks adspurgte, der er enige eller meget enige i, at offentlige kunder i dag, generelt set, køber grønt ind.

Rundspørgen peger dog på, at leverandørerne aktivt arbejder for at skubbe den offentlige efterspørgsel i en grønnere retning. Det er næsten halvdelen af de adspurgte virksomheder, der enten er enige eller meget enige i, at de arbejder med at påvirke ordregiverne til at træffe mere grønne valg i deres indkøb.

45 pct. af virksomhederne angiver, at manglende kompetencer hos de offentlige indkøbere er blandt de væsentligste barrierer for grønne offentlige indkøb. Derudover vurderer 40 pct., at der mangler viden og data om forskellige løsningers klima- og/eller miljøbelastning.

I rundspørgen er virksomhederne desuden blevet spurgt til, hvordan de hhv. oplever og foretrækker, at det offentlige stiller krav til og lægger vægt på bæredygtighed i deres indkøb. Her peger de adspurgte virksomheder på, at det offentlige i højere grad bør udnytte mulighederne for at gøre brug af grønne konkurrenceparametre og fleksible udbudsformer, når de køber ind. Mens hhv. ni og 22 pct. af de adspurgte virksomheder oplever, at de offentlige indkøbere gør brug af fleksible udbudsformer og grønne konkurrenceparametre, er det i begge tilfælde hele 40 pct., der foretrækker at det offentlige gør brug af værktøjerne. Derudover spores en efterspørgsel efter øget brug af innovationsklausuler og paralleludbud.

Analysen er omtalt i Politiken d. 19. oktober 2023. Læs artiklen her

Relateret indhold