20.03.19 OPS Gode eksempler

Klimasten er det nye våben mod oversvømmelse

Frederiksberg Kommune har i samarbejde med virksomhederne Dines Jørgensen & Co. og Midtgaard A/S udviklet fremtidens nye belægningssten. Den såkaldte klimasten har struktur som en svamp og kan indeholde op til otte liter vand pr. m². Klimastenen sikrer dermed mod fyldte kloakker og oversvømmelser af veje og kældre. Klimastenen er ikke blot et grønt tiltag i overført betydning – den sikrer også grønne omgivelser.

Foto: Colourbox

Når det regner kraftigt, kan asfalterede veje betyde oversvømmede gader og kældre. Den risiko kan nu mindskes med den nye klimasten. Et offentlig-privat samarbejde mellem Frederiksberg Kommune og bl.a. rådgivningsvirksomheden Dines Jørgensen & Co. og producenten Midtgaard A/S har udviklet en klimasten, der skal sikre mod oversvømmelser ved at kunne indeholde regnvand i selve stenene. 

Og nu er den innovative ide blevet omsat til virkelighed på en strækning på Frederiksberg. P.G. Ramms Allé er således den første vej i Danmark med de innovative klimasten. Det er planen, at Frederiksberg Kommune vil bruge de nye klimasten på flere fremtidige anlægsprojekter, og flere kommuner er allerede interesserede i den nyopfundne klimasten. 

Belægningsflisen kan på mange måder sammenlignes med en svamp. En klimasten opsuger regnvand og kan med sine 30x30 cm indeholde op til otte liter vand pr. m². Det opsamlede vand fordamper eller ledes ned i et underliggende bassin, som forsinker processen, inden regnvandet ender i kloakken. Det sikrer, at kloakkerne ikke oversvømmes og gør således Frederiksberg Kommune mere robust over for skybrud og kraftige regnskyl. 

Klimastenen er ikke blot en smart klimasikring, der forebygger oversvømmelser – den skaber samtidig grønnere omgivelser. Foruden sikring over for massive mængder vand sikrer klimastenene også et grønt og æstetisk udtryk. Stenen er lavet af beton, men er designet, så der kan gro græs og løgplanter i og mellem stenene. På grund af vandindholdet i stenene skabes der bedre vækstbetingelser, idet stenene langsomt afgiver vandet til græsset og løgplanterne. Til gavn for naturen og borgerne. 

Det offentlig-private samarbejde om udvikling af en klimasten er et godt eksempel på, at vi finder de bedste og mest innovative løsninger i fællesskab mellem offentlige og private aktører. Derfor er det også fortjent, at projektet vandt Frederiksberg Kommunes Innovationspris 2019.

Det offentlig-private samarbejde mellem Frederiksberg Kommune og den private sektor er et fantastisk eksempel på, at vi kan skabe bedre løsninger, når vi samarbejder. Jeg er glad for, at Frederiksberg i fællesskab med dygtige virksomheder har skabt en grøn løsning på klimasikring af vores kommune, og jeg håber, at flere kommuner i fremtiden vil benytte klimastenene. Simon Aggesen, borgmester (C), Frederiksberg Kommune

Relateret indhold