18.11.19 OPS Gode eksempler

Spar på vandet! Det gør København

Et pilotprojekt om vandbesparelser på københavnske skoler og institutioner gav så positive resultater, at projektet hurtigt blev udvidet til at gælde 177 institutioner og 35 skoler i Københavns Kommune. Samlet har projektet ført til en vandbesparelse på gennemsnitligt 30 pct. til gavn for miljøet og kommunens økonomi.

Foto: Colourbox

Projektet startede som et samarbejde mellem Områdefornyelse Sydhavn, energiteamet i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning og armaturproducenten FM Mattsson Mora Group tilbage i 2018 om at spare på vandet på udvalgte københavnske skoler og fritidsinstitutioner som et pilotprojekt. 

En af de skoler og institutioner, der var en del af projektet, var Ellebjerg Skole og den tilhørende fritidsinstitution. FM Mattsson Mora Group stod for at skifte vandhaner til energibesparende armaturer, og man begyndte derefter at monitorere vandforbruget tæt. 

Selv om børn og voksne på Ellebjerg Skolen og fritidsinstitutionen ikke kunne mærke forskel på de nye armaturer, fortalte vandaflæseren en anden historie. På Ellebjerg Skole blev der sparet 19 pct. alene på det kolde vand, mens den tilhørende fritidsinstitution havde sparet hele 34 pct. på det samlede vandforbrug og 41 pct. på det varme vand. 

Forskellen skyldtes udelukkende indkøbet af de nye energibesparende og berøringsfrie armaturer, som må siges at være en let og enkel løsning på så markante vandbesparelser til gavn for miljøet og kommunekassen. Efter blot tre år er investeringen i indkøbet af de nye armaturer tilmed tilbagebetalt. 

De store vandbesparelser skyldes først og fremmest, at de nye armaturer er berøringsfri, hvilket betyder, at de ikke kan efterlades åbne eller dryppende. Det er en særligt stor fordel på skole og fritidsinstitutioner. Samtidig afgiver vandhanerne en præcis vandmængde, som er optimeret til én omgang håndvask, så man ikke spilder unødigt meget vand. 

På grund af de positive resultater har Københavns Kommune med god grund også besluttet at udvide projektet til at omfatte intet mindre end 930 institutioner og 70 skoler.

Relateret