16.06.20 OPS Gode eksempler

Brugertilfredshed sikrer faglig sparring og bedre kvalitet for børnene i Vejle

Vejle Kommune arbejder systematisk med brugertilfredshedsundersøgelser på dagtilbudsområdet. Trods begyndende skepsis blandt personale og institutionsledere bliver brugertilfredshedsundersøgelsen nu brugt aktivt til at understøtte videndeling og til at sikre et endnu højere kvalitetsniveau i vuggestuer og børnehaver.

Foto: Getty Images

Vejle Kommune ønskede i 2015 at undersøge brugertilfredsheden med kommunens dagtilbud nærmere. Baggrunden herfor var, at man fra politisk side ønskede at få indsigt i tilfredshedsniveauet i kommunen, men mest af alt handlede det om at bruge den viden til at blive klogere på, hvordan man kunne højne kvaliteten i kommunens dagtilbud og skabe endnu bedre velfærd til gavn for børnene og deres forældre.

Selv om det langt fra var hensigten, kunne en sådan brugertilfredshedsundersøgelse, der var fordelt på den enkelte daginstitution, imidlertid godt opfattes som et værktøj, der havde til formål at skildre de gode og de dårlige daginstitutioner. Derfor krævede det også en indsats fra kommunens side at få formidlet, at formålet med brugertilfredshedsundersøgelsen ikke var at udstille institutionerne, men at udvikle og forbedre velfærden.

Med andre ord var det således vigtigt at sikre, at institutionerne og det pædagogiske personale også kunne se værdien af undersøgelsen – og det kan de heldigvis i Vejle, hvor institutionsledere har taget positivt imod undersøgelserne og betragtet dem som et nyttigt redskab til at opnå endnu bedre kvalitet.

Brugertilfredshedsundersøgelserne på dagtilbudsområdet er et virkelig positivt aktiv for Vejle Kommune. Dels fordi de giver os politikere en god indikation af kvalitetsniveauet i vores daginstitutioner, men også fordi både medarbejdere og politikere får et bedre overblik over, hvor vi kan styrke indsatsen for at få endnu bedre vuggestuer og børnehaver i Vejle Kommune - Torben Elsig-Pedersen (B), formand for Børne- og Familieudvalget, Vejle Kommune

Kvalitet kan imidlertid være en svær størrelse at måle, men her er forældrenes brugertilfredshed med den oplevede kvalitet netop en god indikator til at give et retvisende billede. Hvert andet år får forældre til børn i dagpleje, vuggestuer og børnehaver således tilsendt et elektronisk spørgeskema foretaget af konsulentfirmaet Rambøll. 

Her bliver forældrene bedt om at afgive deres tilfredshed med barnets dagtilbud på en række områder som f.eks. den pædagogiske indsats, samarbejdet med personalet og de fysiske rammer ud fra en skala fra 1-5. Og den seneste brugertilfredshedsundersøgelse fra 2019 tegner et meget positivt billede af kommunens dagtilbud. Hele 92 pct. af forældrene er således tilfredse eller meget tilfredse med kommunens tilbud til børnene. 

I den positive ende er det særligt den pædagogiske indsats og forældrenes samarbejde med personale, som bliver vægtet højt, mens det område, forældrene vurderer mindst positivt, er kategorien ’fleksibilitet og valgmuligheder’, som bl.a. dækker over mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer og det frie valg. Forældrenes svar giver således Vejle Kommunes kommunalpolitikere mulighed for at fokusere deres indsats og sætte politisk fokus på lige netop det område fremadrettet. 

Brugertilfredshedsundersøgelsen er derudover opdelt på kommunens enkelte daginstitution, så det bliver muligt for institutionsledere og andre at sammenligne mellem kommunens vuggestuer og børnehaver. Her er pointen ikke at udstille de ’gode’ og de ’dårlige’ institutioner, men i stedet at bruge resultaterne til aktivt og systematisk at identificere udfordringer og gennem vidensdeling og faglig sparring at opnå endnu bedre kvalitet – til gavn for kommunen, de ansatte og allervigtigst børnene og deres forældre.

For både politikere, forvaltning, institutionslederne og forældre er brugertilfredshedsundersøgelserne således en god måde at finde ud af, hvordan kvaliteten er – og hvordan kvaliteten kan blive endnu bedre ved hjælp af vidensdeling og faglig sparring. Ved at få et eksternt konsulentfirma som f.eks. Rambøll til at foretage brugertilfredshedsundersøgelsen sikres det samtidig, at undersøgelsen er uvildig og kvalitetssikret.

Læs mere om Vejle Kommunes brugertilfredshedsundersøgelser på området her.

Relateret indhold