12.03.24 OPS Gode eksempler

Digital fysioterapeut gør genoptræning i eget hjem nemt for borgerne

Siden marts 2023 har Hørsholm Kommune samarbejdet med virksomheden Rokoko Care om at forbedre kvaliteten af fysioterapeutisk genoptræning. En digital app gør det nemlig muligt for borgere at træne i eget hjem, under supervision fra kommunens fysioterapeuter, og det skaber et mere fleksibelt og effektivt behandlingsforløb.

Foto: Rokoko Care

Manglen på medarbejdere i den borgernære velfærd og det voksende udgiftspres i de kommunale budgetter stiller nye krav til måden vi løser opgaverne på.

Heldigvis findes der allerede mange innovative, velfærdsteknologiske løsninger, der på én og samme tid kan spare hænder og hæve kvaliteten af de kommunale velfærdsydelser. Det er det offentlig-private samarbejde mellem virksomheden Rokoko Care og Hørsholm Kommune et godt eksempel på.

Borgere i genoptræningsforløb, der har lyst til at træne hjemmefra, kan nu gøre det via en digital løsning, udviklet af Rokoko Care. Løsningen indeholder bl.a. en app, der anvender kameraet i telefonen eller tabletten og den avancerede teknologi ’computer vision’ til at livetracke brugerens bevægelser under genoptræningsøvelserne. Det giver fysioterapeuten mulighed for at sikre, at de tilrettelagte øvelser bliver udført korrekt og efter planen, samt giver fleksibilitet og højere behandlingskvalitet til borgeren, da de ikke altid behøver at komme ind på et sundhedscenter for at træne, men i stedet kan gøre det i eget hjem. 

Træning hjemmefra sikrer kvalitet og fleksibilitet

Mange danskere vil i løbet af deres liv få brug for et genoptræningsforløb. Om der er tale om et ungt menneske, der har været ude for en arbejdsulykke eller en ældre borger, der har været hospitalsindlagt på grund af sygdom, vil der være brug for genoptræning for at komme på fode igen. Men det er også en tidskrævende og ressourcetung proces. Et genoptræningsforløb kræver nemlig transport til og fra genoptræningscenter, samtaler med fysioterapeut og mange timers øvelser i både hjemmet og klinikken – oftest indenfor almindelig arbejdstid.

”260.000 borgere er igennem et genoptræningsforløb årligt og det koster det offentlige samlet set mellem 2 og 3 milliarder om året. Samtidigt ser vi ind i en fremtid med et voksende antal ældre borgere, der har behov for rehabiliteringsindsatser. Der er behov for at vi gør tingene på en smartere måde,” fortæller Matias Søndergaard, direktør og co-founder i Rokoko Care.

Derfor giver det også rigtig god mening at de borgere, der har muligheden og lysten, kan træne mere i eget hjem. Det er netop, hvad borgerne i Hørsholm Kommune har fået mulighed for siden marts 2023.  Her blev Rokoko Cares digitale træningsløsning implementeret i kommunens genoptræningsindsats. I stedet for jævnligt at skulle møde op på genoptræningscentret, kan borgerne nu træne mere hjemmefra, imens de bliver guidet af en innovativ app med kamerasensorer. Sensorerne følger brugerens bevægelser og registrerer øvelserne, når de er udført korrekt.

Ifølge ansvarlig for faglig udvikling i Træning og Rehabilitering i Hørsholm Kommune, Niklas Grundt Hansen, var formålet med samarbejdet og implementering at opnå en højere behandlingskvalitet: ”Først og fremmest giver det en mere fleksibel behandling. Der er mange unge mennesker, der slet ikke har behovet for at komme ind til os og lave deres øvelser, imens de bliver overvåget af en fysioterapeut. Og så er der mange borgere, der er lidt hæmmede af at skulle dukke op til træningen i dagtimerne,  fordi de selv har et arbejde at passe i hverdagene. Med Rokoko Cares app kan de træne hjemme i fritiden, men deres øvelser bliver stadig monitoreret af fysioterapeuten.” fortæller Niklas Grundt Hansen. Således frigiver løsningen tid, som kan bruges på de mere komplekse genoptræningsforløb.

Desuden giver appen fysioterapeuterne mulighed for at følge med i borgernes træningsrutiner, og fortæller om borgeren rent faktisk får udført øvelserne som planlagt. Det giver et bedre og mere effektivt behandlingsforløb.

”Uanset om man kommer på genoptræningscentret eller ej, vil et genoptræningsforløb ofte involvere træning derhjemme. Nu har vi bedre mulighed for at følge op på, om de rent faktisk får lavet deres øvelser korrekt, og hvis de ikke gør, kan vi række ud til dem. På den måde kan vi sikre at kvaliteten af træningen er god.” forklarer Niklas Grundt Hansen.

Samarbejde og løsning går hånd i hånd

Med dens simple visuelle design, kræver det ikke stor teknisk kyndighed at kunne benytte Rokoko Cares app: ”Det kræver egentlig bare at man kan finde ud af at logge på med MitID. Den er nem at bruge, både for vores medarbejdere og for borgerne,” forklarer Niklas Grundt Hansen.

”Aldersmæssigt strækker vores brugere sig fra teenagere til folk i slutningen af 70’erne. Kan man betjene en telefon eller en tablet, kan man fint følge med, fordi vi har gjort meget ud af at designet skulle være så simpelt som muligt,” fortæller Matias Søndergaard. 

Desuden indeholder appen en chatfunktion, så man nemt kan komme i kontakt med sin fysioterapeut og en række videoer, der demonstrerer den korrekte udførelse af øvelserne. 

Niklas Grundt Hansen har også haft mulighed for at komme med løbende inputs og nye idéer til Rokoko Cares løsningen. Gennem tæt dialog og sparring med kommunen, udvikler Rokoko Care nemlig løbende på deres digitale løsning, så samarbejdet kan føre til størst mulig værdi for både kommunernes behandlere og de borgere, der er i behandling.

”Vi har en ugentlig sparring med Rokoko Care. De er interesserede i at vide, hvordan de bedst muligt kan understøtte os i vores arbejde. Og så udveksler vi idéer til, hvordan løsningen kan blive endnu bedre,” fortæller Niklas Grundt Hansen.

Relateret indhold