08.11.22 OPS Nyheder

DI efter højesteretsdom: Uden klare regler for afregningspriser risikerer vi, at det frie valg undergraves

Brønderslev Kommune er mandag blevet frifundet af Højesteret i en sag om kunstigt lave afregningspriser over for en privat leverandør af hjemmehjælp. Branchedirektør i DI, Jakob Scharff, mener, at dommen understreger behovet for klarere og ensartede regler for kommunernes takstfastsættelse.

Højesteret

Mandag d. 7. november afsagde Højesteret dom i den såkaldte ”Brønderslev-sag”. Højesteret konkluderer, at Brønderslev Kommune har begået klare fejl og dermed handlet ansvarspådragende ved fastsættelse af afregningspriser til privat plejeleverandør af hjemmehjælpsydelser. Højesteret finder det imidlertid ikke godtgjort, at den private leverandør, Blæksprutten ApS, har lidt et tab, hvorfor Brønderslev Kommune frifindes i kravet om millionerstatning til Blæksprutten ApS.

For lave afregningspriser

Sagen drejer sig om, hvorvidt Brønderslev Kommune har fastsat for lave afregningspriser i perioden 2016-2019, hvor Blæksprutten ApS’ var godkendt privat leverandør af hjemmeplejeydelser i Brønderslev kommune, og om Blæksprutten ApS har krav på yderligere betaling fra kommunen. Ifølge servicelovens § 91, stk. 1, skal kommunale og private leverandører af ydelser af samme kvalitet nemlig skal afregnes til samme pris for at sikre lige konkurrence.

Vestre Landsret dømte i 2021 Brønderslev Kommune til at betale Blæksprutten ApS 5 mio. kr. i erstatning, fordi kommunen igennem fire år ikke havde betalt, hvad virksomheden havde krav på.

Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje (KA Pleje) ankede som mandatar for Blæksprutten ApS dommen til højesteret med et krav om erstatning i omegnen af 22 mio. kr. for leverede hjemmehjælpsydelser i perioden 2016-2020.

Ansvarspådragende handlen

Højesteret nåede frem til en anden konklusion end landsretten, da Højesteret ikke fandt det godtgjort, at Blæksprutten ApS samlet set havde lidt et tab, og frifandt dermed Brønderslev.

Et flertal blandt højesteretsdommerne slår dog fast, at Brønderslev Kommune har handlet ansvarspådragende, idet man begik klare fejl ved takstfastsættelsen i 2020, hvor udgifter til nødkald, klippekort og lønudgifter til elever ikke var medregnet i de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger. Tilsvarende burde kommunen ifølge Højesteret have foretaget en efterberegning af afregningspriserne, da man blev bekendt med uoverensstemmelserne.

Det frie valg undergraves

Jakob Scharff, branchedirektør i DI, er ligeledes bekymret for dommens konsekvenser: ” Vi har behov for et klart regelsæt, der kan sikre en fair og ensartet udregning af timepriser. Vi kan desværre konstatere at kommunernes priser svinger enormt fra den en kommune til den næste. Og uden man kan forklare det med geografiske forskelle eller andre relevante faktorer, siger han og afslutter: ”Hvis ikke vi får styr på timepriserne, så risikerer vi, at det frie valg bliver undergravet. Vi frygter at flere og flere private virksomheder vil trække sig. Og så har vi på sigt ikke noget frit valg længere.”

Konsekvensen af dommen er, at Blæksprutten ApS skal betale 6.299.659,17 kr. til Brønderslev Kommune, herunder de 5 millioner kroner som virksomheden fik tilkendt ved Vestre Landsret.


Læs domsresuméet her.

Relateret indhold