Kjersti Lund, European Managing Director i Designit er for nyligt blevet en del af DI's Women on Board-database. Hun mener, at der bør være en højere grad af mangfoldighed i bestyrelseslokalerne og lærer selv en masse i bestyrelsesarbejdet.

03.02.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Kjersti Lund: Mangfoldighed er fundamentet for at skabe succesfulde virksomheder

Kjersti Lund er ny i Dansk Industris Women on Board-databasen. Hun er med, fordi hun mener, at mangfoldighed er centralt for at skabe succesfulde bestyrelser og virksomheder, og fordi hun ønsker at være med til at nedbryde den stereotypiske forestilling om bestyrelsesmedlemmet.

Du har sagt ja til at stå som bestyrelseskandidat i Women on Board-databasen, hvorfor?

Jeg har sagt ja til at stå som bestyrelseskandidat i Women on Board-databasen, fordi jeg mener, der bør være mere mangfoldighed i erhvervslivet helt generelt, og i særdeleshed i bestyrelser. Det er selvfølgelig ikke nok, at vi kun fokuserer på kvinder, når vi sætter fokus på mangfoldighed, men det er et sted at starte. Og forskning viser, at vi dermed skaber bedre grundlag for, at andre diversitetselementer kommer med efterfølgende. Jeg sidder allerede i flere bestyrelser, og ser hvilken værdi jeg både bringer til bordet, men også hvor meget jeg selv lærer, som jeg kan tage med videre i mit arbejde. Jeg synes også, at Women on Board-databasen er et godt redskab, der belyser, at der er masser af stærke kvindelige bestyrelseskandidater derude, hvilket er meget positivt at få sat fokus på.

Hvad er du særligt dygtig til – hvad kan du særligt bidrage med i en bestyrelse?

Jeg har 15 års erfaring med ledelse og strategisk udvikling af virksomheder, og jeg har altid arbejdet i spændingsfeltet mellem organisationsudvikling og strategi. I tillæg har de 15 år lært mig, at fokus på mangfoldighed, autenticitet, bæredygtighed og nærværende ledelse er fundamentalt for at drive succesfulde virksomheder. Det er derfor også det, jeg fokuserer meget på i mit daglige arbejde i Designit og ønsker at bidrage med til de bestyrelser, jeg indgår i.

Hvad er det mest givende ved at være bestyrelsesmedlem?

Jeg både bidrager til og lærer meget af de forskellige bestyrelser, jeg allerede er en del af. Det er meget givende både at kunne dele mine erfaringer med ambitiøse virksomheders ledelser og samtidig også få en masse nye indsigter med tilbage til mit daglige arbejde.

Hvad vil – efter din mening – være den største driver for at få flere bestyrelsesmedlemmer, der er kvinder?

Vi skal nedbryde den stereotypiske forestilling om bestyrelsesmedlemmet. Det handler ikke om, at man skal vælge kvinder til bestyrelser, fordi de er kvinder, men mangfoldighed, herunder kvinder i bestyrelser, er fundamentet for at skabe succesfulde og sunde virksomheder og arbejdspladser. Hvis vi ikke lykkes med at skabe mangfoldige virksomheder og bestyrelser, overser vi halvdelen af forbrugerne, halvdelen af talentmassen, halvdelen af eksporten og halvdelen af befolkningen. Manglende mangfoldighed gør os blinde, og det har vi simpelthen ikke råd til. Derfor er det også helt nødvendigt, at vi alle sammen gør os umage og ikke blot ansætter personer, der ligner os selv, både når det kommer til at vælge bestyrelsesmedlemmer, men også helt generelt i erhvervslivet.

Hvem/hvad inspirerer dig?

Jeg inspireres af ledere og mennesker, der er autentiske og tør være fejlbarlige. Der findes ikke personer, som ved alt eller kan alt, men ofte er det, som om vi alle sammen skal være ufejlbarlige. Jeg beundrer mennesker, som står ved sig selv og tør sige, at de ikke ved alt, for den erkendelse er forudsætningen for, at vi udvikler os som mennesker.

Fakta

Kjersti Lund
European Managing Director i Designit, siden 2015
Tidligere bl.a.: 
2012 - 2014: Dong Energy (nu Ørsted), lead HR Business Partner
2010 - 2012: 2 års sejlads på Atlanterhavet
2007 - 2010: Accenture, Management Consultant
2005 - 2007: Nordea, HR Consultant

Bestyrelsesposter:
Designit A/S
Nørrebro Bryghus A/S og Baldersbrønde Bryggeri A/S
The Index Project

Om Women on Board

Women on Board
Database med knap 150 bestyrelsesmedlemmer, der er kvinder
Alles kvalifikationer er vurderet og blåstemplet af et Advisory Board
Gratis at blive optaget i – og bruge
Henvender sig primært til SMV’er
Et oplagt værktøj til at rekruttere nye bestyrelsesmedlemmer

Karoline Ry
Skrevet af:

Karoline Ry

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter