Foto: Ricky John Molloy
04.01.22 DI Byggeri Nyheder

Opdatering af præ-accepterede løsninger

Bolig- og Planstyrelsen har den 3. januar 2022 opdateret bilaget ”Præ-accepterede løsninger for fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse” til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5: Brand.

De nye opdateringer sker som en konsekvens af de ændringer i Bygningsreglementet, der trådte i kraft den 1. januar 2022. Bilaget omfatter nu præ-accepterede løsninger for enfamilieshuse på højst 3 etager over terræn og højst 600 kvm etageareal.

Ændringerne er et resultat af det arbejde, som DI Byggeri har lagt i den taskforce, der blev nedsat i Bolig- og Planstyrelsen for omkring halvandet år siden. Her har organisationen kæmpet for en forbedring af byggesagsbehandlingen herunder reglerne for brandsikkerhed.

 - Vi har længe kæmpet for en nemmere og mere smidig byggesagsbehandling, og en del af dette arbejde har være at få revurderet reglerne for indplacering i brand- og konstruktionsklasser. De nye opdateringer af præ-accepteret løsninger, er et stort skridt i den rigtige retning, men der er stadig et godt stykke vej endnu. Taskforcen er nu erstattet af 'Strategisk forum for byggessagbehandling', hvor vi fortsætter arbejdet, siger Torben Hessing-Olsen, chefkonsulent i DI Byggeri.

Bilaget er desuden opdateret med en række figurer.

Se bilaget her.

Relateret indhold