Foto: Colourbox

02.09.22 DI Byggeri Nyheder

Arbejdstilsynet sætter fokus på arbejdsstillinger og -bevægelser

Arbejdstilsynet har i denne periode øget fokus på arbejdsstillinger og -bevægelser. Dette gælder særligt arbejdsopgaver, der involverer foroverbøjet ryg, løftede arme og arbejdsbevægelser med kraft. Opgaver hvor tekniske hjælpemidler kan tages i brug.

Husk at bruge tekniske hjælpemidler

Det er vigtigt, at du i dit arbejde er opmærksom på arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser. Arbejdstilsynet vil derfor over det næste stykke tid have et øget fokus på lige netop dette. I nogle tilfælde kan det være en god idé at gøre brug af tekniske hjælpemidler i arbejdet, så de belastende arbejdsstillinger eller arbejdsbevægelser begrænses mest muligt, da du dermed kan forebygge arbejdsulykker og/eller nedslidningsskader.

Arbejdstilsynet vil særligt sætte fokus på følgende tre arbejdsmiljøproblemstillinger

  • foroverbøjet ryg,
  • løftede arme og
  • arbejdsbevægelser med kraft.

Hvad kan I gøre?

Det er flere måder, hvorpå du kan øge dit fokus på arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser. Du kan altid holde dig orienteret i de forskellige branchevejledninger, som kan findes på Branchefælleskabet for arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg.

Derudover kan du finde hjælp og inspiration til tekniske hjælpemidler på Byg ERGO.

Du kan også søge tilskud til arbejdsmiljørådgivning, fysisk træning og afprøvning og tilskud til leje af tekniske hjælpemidler via Arbejdstilsynets arbejdsmiljøpulje.

DI inviterer i regi af Branchefælleskabet for arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg til fremvisning af tekniske hjælpemidler og dialog med Arbejdstilsynet ved Arbejdsmiljøtræf 2022. Læs mere her

Kontakt

Ved spørgsmål, kontakt Brancheservicecenter Byggeri Arbejdsmiljø på 3377 3377.

Relateret indhold