Foto: Getty Images

31.10.23 DI Byggeri Nyheder

Nye regler om selektiv nedrivning på vej

Selektiv nedrivning har været på agendaen i rigtig mange år – både hos politikerne, men i høj grad også i branchen. Med et nyt lovforslag bliver rigtig mange års diskussioner, analyser og forberedelse nu omsat til ny lov.

Med et lovforslag, der netop har været i høring, bliver det muligt for Miljøministeren at fastsætte regler i en bekendtgørelse om selektiv nedrivning – det vil sige nedrivning, hvor materialer adskilles og sorteres med henblik på maksimal udnyttelse og recirkulering af materialer, samt frasortering af materialer, der indeholder problematiske stoffer.

I første omgang lægges der op til, at reglerne for selektiv nedrivning gælder for fjernelse af etagearealer på 250 m2 eller derover. For disse byggerier vil der bl.a. skulle udpeges ansvarlige, samt udarbejdes en plan for nedrivningsarbejdet for at sikre, at nedrivningen udføres korrekt. Derudover skal nedrivningsvirksomheder autoriseres, før de må foretage selektiv nedrivning.


Formålet er at fremme cirkulær økonomi

I DI Byggeri støtter vi op om formålet med de nye regler, som har været meget længe undervejs, og som er blevet drøftet mange gange. Selektiv nedrivning skal fremme cirkulær økonomi i byggeriet, og de nye regler skal også bidrage til at løfte kompetenceniveauet i nedriverbranchen og sikre efterlevelse af reglerne.


Vigtigt at inddrage branchen

For DI Byggeri er det helt centralt, at der findes den rette balance med udformning af tiltag, så fordyrende og administrative tunge regler undgås. Derfor har vi opfordret ministeriet til at inddrage branchen tæt, når de specifikke krav for selektiv nedrivning skal fastsættes i den bekendtgørelse, som ministeren med loven nu kan udarbejde.

De nye regler forventes at træde i kraft i sommeren 2024, men Miljøministeriet lægger op til en overgangsperiode, så virksomheder og kommuner får mulighed for at omstille sig til de nye regler.

DI Byggeri følger arbejdet tæt.

DI Byggeris høringssvar til Miljøministeriet

Læs høringssvar her

Relateret indhold