12.01.24 DI Byggeri Nyheder

Når vintervejret forsinker - har entreprenøren ret til mere tid?

Sne og frost kan give udfordringer og forsinkelser for udførende entreprenører. Men har de udførende ret til mere tid?

Medmindre andet er aftalt, afgøres det af de almindelige regler om tidsfristforlængelse, om entreprenøren kan få ekstra tid pga. af forsinkelser, som  skyldes vintervejret (f.eks. sne og frost). Disse almindelige regler findes f.eks. i AB 92 § 24 og AB 18 § 39.

Usædvanligt vejr og offentligt påbud

Det følger af reglerne, at entreprenøren kan få tidsfristforlængelse, hvis det vintervejr, der har forsinket arbejdet, har været usædvanligt. Med andre ord giver ikke enhver form for vintervejr ret til ekstra tid.

Om vintervejret har været usædvanligt afhænger af, om entreprenøren kan bevise, at vejret er forekommet i ”væsentligt større omfang”, end det er ”sædvanligt for den pågældende årstid og egn”. Ofte må data fra DMI indhentes.

Husk, at entreprenøren som udgangspunkt ikke har ret til erstatning for omkostningerne ved en forsinkelse, der skyldes, at vintervejret har været usædvanligt, og entreprenøren må derfor selv betale eventuelle udgifter til forlænget byggetid, herunder eksempelvis meromkostninger til indlejet stillads eller indlejede maskiner. Se f.eks. AB 92 § 27 og AB 18 43.

En anden mulighed for tidsfristforlængelse er, hvis et offentligt påbud eller forbud har forsinket entreprisen. Almindelige vintervejrsudmeldinger fra myndighederne som f.eks. ”du bør blive hjemme”, ”udkørsel frarådes” eller ”kør forsigtigt”  har ikke karakter af offentlige påbud/forbud, så de giver ikke entreprenøren ret til mere tid.

Reklamation

Mener entreprenøren at have ret til tidsfristforlængelse, er det meget vigtigt, at entreprenøren gør bygherren opmærksom på det (reklamation). Dette kan f.eks. gøres på et byggemøde, hvor reklamationen skrives ind i referatet.

Opsummering

  • Medmindre andet er aftalt, har entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, hvis vintervejret har været usædvanligt
  • Myndighedernes vintervejrsudmeldinger som f.eks. ”udkørsel frarådes” giver ikke entreprenøren ret til tidsfristforlængelse
  • Entreprenøren skal reklamere overfor bygherren, hvis entreprenøren mener at have ret til tidsfristforlængelse

Læs mere om vinterforanstaltninger og betalingen for dem på DI Byggeris hjemmeside.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til denne nyhed, eller har du brug for juridisk sparring i øvrigt, er du som service- og branchemedlem i DI Byggeri velkommen til at kontakte DI Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivning på telefon 3377 3760

Relateret indhold