Arrangement

Møde om nye AMU-kurser inden for elektronikindustrien i Østdanmark

DI og ZBC indbyder elektronikvirksomheder til møde om nye elektronikoperatørkurser på Sjælland.

For at imødekomme elektronikindustriens behov for de rette kompetencer i Østdanmark udbyder erhvervsskolen ZBC fra efteråret 2019 en række AMU-kurser inden for elektronikoperatørfaget. Målet er at få klædt både ufaglærte og faglærte i elektronikindustrien bedre på fagligt og give de ansatte papir på deres kunnen. Uddannelsesstedet bliver Slagelse og Ringsted.

Blandt de udbudte fag er kurser fra FKB2293:

  • Grundlæggende montage og loddeteknik
  • Grundlæggende reworkteknik
  • Grundlæggende komponentkendskab
  • Grundlæggende boxbuilding
  • SMT1 Lodning af SMD-komponenter
  • ESD-sikring for operatører.

Kurserne udbydes i et samarbejde med AMU-Nordjylland i Aalborg, der i dag står for elektronikoperatøruddannelsen.

I forbindelse med opstart af kurserne indbyder DI og ZBC til informationsmøde om mulighederne for opkvalificering via AMU-kurser. Det er nu virksomhederne har mulighed for at gå i dialog med ZBC om at få kursister tilmeldt. Det er målet, at der med tiden skal være en elektronikoperatøruddannelse på skolen.

Interesserede virksomheder, der vil høre mere om mødet, kan tage kontakt til chefkonsulent Bent Outzen på mail: beou@di.dk eller tlf. 30166525.