Webinar

Digital læring og kompetenceudvikling

Hvordan kan digital læring løfte kompetenceudvikling i Danmark til det næste niveau?

DI og DEA udforsker i to webinarer de digitale og teknologiske muligheder inden for læring og inviterer deltagerne til at blive klogere på, hvordan underviserrollen transformeres, når undervisningen digitaliseres. Webinarerne skal give konkret ny viden og inspiration til at skabe håndgribelige forandringer i den eksisterende undervisning.

Målgruppen for de to webinarer er alle med interesse i kompetenceudvikling, undervisning, didaktik og nye læringsteknologier.

Med digitalisering kan vi gøre kompetenceudvikling mere tilgængelig, mere fleksibel og øge læringsudbyttet for medarbejderne både i de private og offentlige virksomheder. Flere virksomheder digitaliserer i stigende grad deres kompetenceudvikling af medarbejderne. Spørgsmålet er, hvordan vi løfter det offentlige uddannelsessystem til det næste niveau med digitalisering, så sektoren og dens elever, kursister og studerende også kan opnå gevinsterne med digital læring. Det er helt centralt at få underviserne med ind i en ny, spændende tid med nye, digitale læringsredskaber. Det er vigtigt, at vi indtænker teknologi og brug af læringsdata i fremtidens efteruddannelse og kompetenceudvikling.

Webinar #1: Transformation af underviserrollen og digitale muligheder

Mød Senior Analyst Tracey Burns, OECD: Muligheder i underviserrollens transformation, Senior Lecturer Anders Høg Hansen, Malmø Universitet: Svenske perspektiver på didaktik og online undervisning og adjunkt- og fag- og videnkoordinator Lotte Hvid, SmartLearning: Erfaringer med digitale akademi- og diplomuddannelse

Webinar #2: Hvordan teknologien kan løfte læringen

Mød CEO & Founder Sahra-Josephine Hjorth, CanopyLAB, CEO Claus Riekehr Møller, Cadpeople, analysechef Jacob Jensen, SDU Analytics og undervisningsudvikler Annika Büchert Lindberg, Centre for Educational Development, Aarhus Universitet.

Arrangementet er et samarbejde mellem DI Digital og DEA.