Arrangement

Cyber- og informationssikkerhed for virksomheder

I vores forbundne og sammenkoblede verden er danske virksomheder mere udsatte for verdensomspændende kritiske hændelser end nogensinde før.

De seneste år har budt på massive udfordringer, hvor Covid-19, blokaden af Suezkanalen, mikrochipmangel og krigen i Ukraine har udfordret momentum. Men hvad kan man gøre for at foregribe den type hændelser?

Udviklingsprojektet ’Beyond the Crisis’ har til formål at styrke danske SMV’ers robusthed gennem rådgivning og værktøjer der giver større kendskab til egen drift. Gennem et pilotforløb på seks måneder, får en række virksomheder stillet konkrete værktøjer til rådighed og modtager rådgivning om bl.a. krisehåndtering og fortsat drift. Projektet er finansieret af Industriens Fond, og drives af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) i samarbejde med DI Digital, TRYG Forsikring og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Projektet skal i sidste ende gøre virksomhederne bedre til at håndtere kritiske hændelser, som eksempelvis cyberangreb.

Dette er det første i rækken af arrangementer, hvor der stilles skarpt på, hvordan man kan arbejde med at gøre sin virksomhed mere modstandsdygtig. Cyber- og informationssikkerhed til stadighed mere relevant og vedkommende end nogensinde før, og cyberhændelser kan have store konsekvenser for alle dele af forretningen.

Derfor kommer vi også hele vejen rundt, når vi denne dag koncentrerer os om, hvordan man kan arbejde med at gøre sin virksomhed mere modstandsdygtig over for cyberrelaterede hændelser: Fra det aktuelle trusselsbillede, over konkrete tiltag, til en fortælling fra den virkelige verden.

Som led i Beyond the Crisis-projektet etableres på dagen også Netværk for Modstandsdygtighed. Netværket har til formål at samle danske virksomheder med henblik på at opnå sparring, viden og indsigt i relation til krisehåndtering.

Ved arrangementet vil der være mulighed for at melde sig til netværket. Deltagere i netværket vil efterfølgende blive inviteret til fem fremtidige tema-konferencer, hvor vi blandt andet tager fat på emner som Risk Management, Strategic Foresight og Business Continuity Management. (BCM)

  • 9.30 Indregistrering, formiddagskaffe og snak

  • 10.00 Velkomst og introduktion til dagen

   Tine Reuther, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

  • 10.15 Cybertruslen mod danske virksomheder

   Jacob Herbst, Partner og teknisk chef (CTO) i Dubex A/S

  • 10.45 Industriens blik på cyber- og informationssikkerhed

   Morten Rosted Vang, Fagleder for Digital ansvarlighed og cybersikkerhed i Dansk Industri.

  • 11.15 Cyberangreb og forsikringer

   Morten Godsk, Senior Cyber Insurance Manager i Tryg forsikring


  • 11.45 Frokost

  • 12.45 En fortælling fra den ’virkelige’ verden

   Kristian Bluhme, Fhv. Kommerciel Direktør i Mogens Daarbak A/S

  • 13.15 Bestyrelsesarbejdet og cyber- og informationssikkerhed

   Kirsten Hede, Projektdirektør i Bestyrelsesforeningen

  • 13.30 Pause - eftermiddagskaffe og snak

  • 13.45 Guide til modstandsdygtighed

   Lasse Kaltoft, Konsulent i Dansk Standard

  • 14.15 Erfaringer fra projekter og Business Resilience

   Andreas Panduro Norstedt, Sikkerhedsrådgiver i Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

  • 14.45 Tak for i dag, kort opsummering og mulighed for at blive og netværke