Arrangement

DI Digital Årsdag 2023

Vi brager mod en teknologisk revolution, som fundamentalt kan ændre den måde vi lever på i dag.

Teknologier som AI, kvante, IoT, blockchain mv. er ved at forandre vores samfund på en måde, som vi kun lige er begyndt at forstå.

Danmark er kendt for sin innovative tilgang til teknologi og digitalisering og har i dag mange styrkepositioner, som har gjort den digitale omstilling nemmere. Men er vi klar til at høste gevinsterne ved den teknologiske udvikling, og har vi de rette politiske og økonomiske foranstaltninger på plads til at håndtere de muligheder og udfordringer, som den hastige udvikling fører med sig?

Det stiller vi skarpt på til DI Digitals årsdag, når vi inviterer politikere, meningsdannere og eksperter ind til en debat om et af tidens vigtigste temaer, nemlig teknologien og dens indvirkning på samfundet nu og i fremtiden.