Arrangement

Industri 4.0: Trådløse teknologier, IoT og sensorer

DI Produktion og DI Digital indleder en møderække med Industri 4.0 på dagsordenen. Første møde vil tage afsæt i trådløse teknologier, IoT, sensorer og dataopsamling, og give rum til vidensdeling blandt interesserede medlemmer.

Hvad er DI’s møderække om Industri 4.0?

DI Produktion og DI Digital gennemfører en Industri 4.0-møderække, der har fokus på udfordringer og løsninger i forbindelse med digital transformation og implementering af New Factory.  

Møderækken søger at skabe et rum for videnspersoner på strategisk og ledelsesmæssigt niveau, som her kan diskutere udfordringer og muligheder i forbindelse med digital transformation. Møderne skal derfor ikke blot gøre deltagerne klogere på en enkelt teknologi, men skal skabe sparring og diskussion omkring barrierer herunder organisatoriske udfordringer eller ændrede markedsvilkår. Men vigtigst af alt, er møderækken til for DI’s medlemsvirksomheder, og vi vil derfor søge at tage de emner op, som medlemmerne finder mest relevante.  

Trådløse teknologier, IoT og sensorer

Første møde handler om trådløse teknologier, IoT, sensorer, dataopsamling m.v.

De trådløse teknologier giver mulighed for dataopsamling og styring og er en grundlæggende teknologi i forhold til at skabe en datadrevet virksomhed.

Forventet program for den resterende møderække

 • Primo 2024: Anvendelse af AI – Danish Crown TBC
 • Primo 2024 – Anvendelse af XR – hos MÆRSK
 • 2024: Anvendelse af Data TBC
 • 2024: Robotter – TBC

Program

  • 10:00 - 10:05 Velkomst

   ved DI og Arla

  • 10:05 - 10:20 Præsentationsrunde af deltagere

  • 10:20 - 10:35 Oplæg om Industri 4.0 ved DI

  • 10:35 - 11:15 Sådan anvender Arla IoT i produktion, logistik mv.

   ved Mogens Durup Nielsen, Arla

  • 11:15 - 11:45 Rundvisning hos Arla

  • 11:45 - 12:15 Frokost

  • 12:30 - 12:45 Industriens Digitale Kørekort

   Ved Louise Heiberg Lund, Chefkonsulent, Industriens Uddannelser

  • 12:45 - 13:05 Case fra Bramidan: Optimeret Affaldshåndtering med IoT: Datadrevne Beslutninger og Proaktiv Overvågning

   ved Lars Jørgensen, Bramidan

  • 13:05 - 13:30 Perspektivering: Organisering, medarbejdere, strategi i organisationen

   Ved Morten Alsdorf, Senior Digital Transformation Director, COWI

  • 13:30 - 14:00 Faciliteret plenumdiskussion, spørgsmål og svar

  • 14:00 Tak for i dag