Arrangement

Teknologi, der inkluderer

Velkommen til et event, hvor vi sætter fokus på potentialer fremfor begrænsninger, når vi spørger: Hvordan kan den teknologiske udvikling bidrage til øget digital inklusion?

Digitaliserings- og ligestillingsminister, Marie Bjerre, byder velkommen, når vi denne dag sætter fokus på, hvordan den teknologiske udvikling kan bidrage til øget digital inklusion.

Baggrund for eventet

Danmark er et foregangsland inden for offentlig digitalisering. Næsten al kontakt med offentlige myndigheder forløber digitalt, og for de fleste borgere betyder det fleksible løsninger, hvor man let kan betjene sig selv.

Desværre er der også borgere - unge som gamle - der har svært ved at bruge de eksisterende digitale løsninger og derfor oplever at blive ekskluderet fra samfundet netop på grund af digitalisering. Det er et demokratisk problem, der kan have store omkostninger for den enkelte borger.

Med dette event stiller vi skarpt på udfordringen med, at digitale løsninger i dag kan udfordre nogle borgeres oplevelse af selvstændighed, værdighed og deltagelse i samfundet. Men fremfor at gøre teknologi og digitalisering til skurken, vil vi fastholde troen på, at digitalisering og teknologi kan være en del af løsningen. Vi inviterer derfor til en åben og nysgerrig drøftelse af, hvordan netop digitalisering og teknologi kan bidrage til øget digital inklusion.

På dagen vil vi vise forskellige tilgange og løsninger, som kan bidrage positivt til den digitale inklusion og vi vil drøfte, hvordan vi kommer tættere på at kunne gøre brug af disse nye løsninger.

Partnerne bag eventet er DI Digital, Dansk IT og KL. Den arbejdsgruppe der har kigget på de mange muligheder består blandt andet af Bleau, Duckwise, E-boks, Inklusio, Microsoft og Netcompany og på dagen vil man blive præsenteret for cases fra Bleau, 2021.ai, Be my eyes, Supwiz, KomPublic og Rokoko Care.

Program

  • 10.00 Ankomst og netværk

  • 10.30 Digitaliserings- og ligestillingsminister, Marie Bjerre byder velkommen

  • 10.45 Gennemgang af dagens program

  • 10.50 Velkomst ved partnerne bag eventet

  • 11.00 Præsentation fra Digitaliseringsstyrelsen

  • 11.15 Talk - Jens Christiansen

  • 11.25 Pause med frokost

  • 12.00 Talk - Stein Erik Skotkjerra

  • 12.10 Arbejdsgruppen præsenterer eksempler på teknologi, der inkluderer

  • 12.55 Paneldebat med arbejdsgruppen

  • 13.15 Tak for i dag - ved partnerne bag eventet

  • 13.25 Netværk

  • 14.00 Slut