Netværk

Leverandørnetværk for digital ansvarlighed

Formålet med leverandørnetværket for informationssikkerhed er at samle leverandører af produkter og services indenfor informationssikkerhed og privacy samt at være talerør for leverandørernes politiske synspunkter.

Netværkets fokus er at få leverandører af sikkerhedsløsninger til at møde hinanden.

Netværkets medlemmer har desuden mulighed for at påvirke politikformuleringen på sikkerheds- og privacy området.

Målgruppe

Netværket er for dig, som er leverandør af produkter eller services inden for informationssikkerhed og privacy.
Det er gratis at deltage i netværket

Formål:

1. At samle danske virksomheder, som er leverandører af produkter og services indenfor informationssikkerhed og privacy.

2. Være et talerør for leverandørernes politiske synspunkter.