Fødevaretendenser

DI Fødevarer følger og videreformidler viden om fødevaretrends nationalt og internationalt.

DI Fødevarer arbejder aktivt med at identificere fødevaretrends, der kan skabe vækst og værdi for de danske fødevarevirksomheder. Det gør vi blandt andet ved
at se på makrotrends som demografisk udvikling, globalisering og digitalisering samt indhentning af eksterne rapporter, der kan styrke vores analyse.

Nogle af de vigtigste tendenser, som vil definere forbruget fremadrettet, vil være båret af allerede etablerede megatrends som sundhed, gennemsigtighed, madengagement,
bæredygtighed og genveje til god mad.

Én trend, som helt sikkert vil præge det fremtidige fødevareforbrug, er ”intet spild”. Det vil sige, hvor der ses på optimering af forbruget af ressourcerne,
recirkulering og genbrug. Et andet aktuelt eksempel er ønsket om mad med en tydelig og troværdig fortælling om fødevarens rejse fra jord til bord. Et tredje
eksempel er funktionelle fødevarer, hvor forbrugeren har fokus på madens betydning for kroppens sundhed.

Frederikke Thye Fester

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3035
  • Mobil +45 2447 6817
  • E-mail fret@di.dk