Ernæring til spædbørn

Modermælk er en kompleks og enestående ernæringskilde, der fra naturens side er skabt til en babys behov. Den rette næring tidligt i livet har stor betydning for barnets sundhed på både kort og lang sigt.

På grund af modermælkens helt særlige sammensætning af næringsstoffer, vil naturlig amning altid være at foretrække for barnet. Men det er ikke alle mødre, der har mulighed for at brystføde deres børn i hele ammeperioden. Op mod 60 pct. af alle spædbørn under seks måneder får modermælkserstatning – som supplement eller som primær ernæringskilde. Derfor er det vigtigt at udvikle modermælkserstatning, der i så høj grad som muligt imiterer fordelene ved naturlig modermælk.

59 pct. af alle spædbørn under seks måneder får modermælkserstatning

– enten som supplement eller som primær næringskilde.

Mælkefedt er afgørende

Hos Arla Foods Ingredients er de specialister i at udvikle og producere komponenterne til den rette ernæring til spædbørn. Her har de udviklet en afgørende komponent i mælkefedt, som mindsker forskellen mellem modermælkserstatning og brystmælk ved at efterligne den fedt- og næringssammensætning, som man finder i naturlig modermælk.

Forbedret kognitiv udvikling

Undersøgelser viser, at det resulterer i en forbedret kognitiv udvikling blandt spædbørn i det første år sammenlignet med børn, der får traditionel modermælkserstatning. 

Avanceret videnskab giver tryghed 

Arla Foods Ingredients er markedsførende på globalt plan inden for værdiforædlede valleingredienser. Valle er et restprodukt fra osteproduktion. Det kræver stor specialviden inden for fødevarer, ernæring og fødevareproduktion at kunne levere ingredienser til globale producenter af ernæring til f.eks. spædbørn, inden for det medicinske område og ernæring til sportsfolk.

En gruppe på 65 højtuddannede videnskabsfolk og teknikere arbejder derfor hver dag på at opdage og dokumentere effekterne ved de funktionelle og næringsholdige ingredienser. Det sker ofte i tæt samarbejde med universiteter og hospitaler rundt om i verden.

Arbejdet fortsætter

Selvom Arla Foods Ingredients altid bakker op om naturlig amning som førstevalg, fortsætter arbejdet med at udvikle en modermælkserstatning, der efterligner fordelene ved naturlig modermælk så meget som muligt. Til glæde og gavn i de situationer, hvor amning er vanskelig eller umulig.