Foto: EU-Kommisionen

28.05.20 DI Fødevarer Nyheder

DI Fødevarer: EU's Farm to Fork-strategi mangler vækstfokus

EU-Kommissionen har præsenteret sin store Farm to Fork-strategi, som er en del af den ambitiøse Green Deal. DI Fødevarer byder udspillet velkommen, men der mangler fokus på vækst og konkurrenceevne.

EU-Kommissionen har den 20. maj præsenteret sin Farm to Fork-strategi, som er en del af den stort anlagte strategi for en klimaneutral union - Green Deal. DI Fødevarer byder udspillet velkommen, og de overordnede tanker og visioner i udspillet slår da også mange rigtige toner an. Det er vigtigt at fødevaresektoren som helhed tager ansvar for en bæredygtig, klimavenlig og omkostningseffektiv produktion i fremtiden. Det kan alle være enige i.

Tilbage står desværre, at strategien mangler et udtalt fokus på vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse i EU’s fødevaresektor som helhed. I den aktuelle krisetid er det helt afgørende at holde fokus på, hvordan vi bevarer konkurrenceevnen og udvikler vækst og arbejdspladser i fødevaresektoren, herunder også i fødevarevirksomhederne. Fra vores stol vil opfordringen lyde, at Kommissionen i de kommende forhandlinger om initiativerne i Farm to Fork har markant mere fokus på disse elementer, end det er  tilfældet i den nuværende strategi.

For fødevarevirksomhederne betyder strategien konkret, at Kommissionen foreslår, at der arbejdes på et obligatorisk harmoniseret ernæringsmærke. Der findes allerede en række nationale mærker, herunder det danske nøglehulsmærke, som kom i kølvandet på den manglende fremsættelse af ernæringsprofiler fra Kommissionen. Som udgangspunkt er DI Fødevarer positive overfor for et EU-harmoniseret regelsæt, men ikke en obligatorisk mærkning. Det er afgørende, at mærkningen er på frivillig basis, og at det ikke medfører, at de danske fødevareproducenter ikke længere må bruge Nøglehullet og som konsekvens af dette også Fuldkornsmærket. Læs mere om DI Fødevarers holdning til Nøglehullet og danskernes sundhed her.

I udspillet fremgår det også, at Kommissionen vil overveje at fremsætte forslag om at udvide den obligatoriske oprindelsesmærkning til at omfatte visse andre produkter. DI Fødevarer tager afstand fra dette. De økonomiske konsekvenser af en sådan udvidelse vil være store - både for fødevareproducenterne og for forbrugerne, og vi vurderer, at det ikke vil have den ønskede effekt. Ligesom Kommissionen i øvrigt selv konkluderede, da de i sin tid evaluerede indførelsen af obligatorisk mærkning på kød.

Relateret indhold