Arrangement

Workshop: Hvordan kan vi bruge kundedata til bedre forretningsbeslutninger

DI Handel, CBS og Erhvervshusene har i år lanceret projektet Brug Kundedata, hvis formål er at give danske virksomheder, der afsætter fysiske produkter, indsigt og kompetencer til at skabe vækst gennem en datadreven kundeforståelse. Helt konkret vil projektet give danske virksomheder en række værktøjer til at komme i gang med at bruge kundedata i højere grad.

For at give jer muligheden for at bidrage med erfaringer, udfordringer og visioner til brug af data, inviterer DI Handel derfor jer til workshoppen "Brug Kundedata".

Dagen vil bestå af tre dele:

 • Sådan kan du komme i gang med at bruge data (oplæg v. Inspari)
 • Workshop om erfaringer, udfordringer og visioner
 • Sparring med Inspari-konsulenter med mulighed for hands-on forbedringer i dataregi

I løbet af dagen vil der være mulighed for at netværke og snakke kundedata med andre virksomheder, Erhvervshusene, CBS, DI Handel og Inspari.

Agenda:

09.00-09.30 – Morgenmad og velkomst

09.30-10.30 – Data trends i Danmark og demonstration

 • hvordan går vi fra nice to have til need to have når vi arbejder med datadrevne forretningsgange

10.30-12.00 – Workshop

 • Inspiration i forhold til data ambitioner hos andre virksomheder
 • Hvilke problemstillinger går ofte igen hos de fleste
 • Data literacy, hvad er det og hvor står vi
 • Fastlæggelse af problemstillinger, trappe placering og hvad der ligger på de næste trin
  • 1000 ideas ideation, uddybning af problemstillinger
  • Clustering øvelse så vi har alle problemstillinger med

12.00-12.30 – Frokost

12.30-13:15 – Hvor kommer data fra?

13:30-15:00 – Workshop (fortsat) og opsamling

 • Forandringsledelse - Udover data, hvad kræver det? Lille oplæg om forandringsledelse og organisatorisk implementering
 • Emnebaseret arbejde med konsulenter, baseret på hvad vi afdækker i første del af workshoppen (fx governance, brug af værktøj, formidling, silo og broer)