Netværk

Verdensmålsnetværk for marketing- og salgschefer

Er bæredygtighed og verdensmål på din virksomheds agenda? Har I en 2030 verdensmål-vision? Så spørger du måske dig selv, hvordan du som ansvarlig for virksomhedens marketing og salg kan understøtte jeres bæredygtige omstilling yderligere og bruge jeres bæredygtige tiltag i jeres salgs og marketingmateriale uden at frygte Green Washing? Eller ligefrem være den, der bærer Verdensmålsagenden frem i din virksomhed?

DI Handels nye netværk har det formål at styrke vidensdeling og give dig mulighed for sparring om, hvordan du skal rådgive internt og kommunikere eksternt i forhold til anvendelse af verdensmål og bæredygtighed. Det er vigtigt at bevare troværdighed og samtidig udnytte det unikke selling point som verdensmål netop er – men hvordan? I dette netværk får du løbende viden, der understøtter og accelererer din virksomheds bæredygtighedsstrategi og arbejde med verdensmålene. 

Netværket startede i november 2020 med en generel indflyvning til Verdensmålene som forretningsmulighed, hvor de bl.a. fik indsigt i de faktorer, der bevirker at verdensmål og bæredygtighed bliver stadig mere vigtigt. De er nu ligeledes blevet introduceret for succesfulde casevirksomheder. Desuden får du i netværket træning i at anvende værktøjer, der kortlægger din virksomheds positive og negative bidrag til målene, og hvordan I kan zoome ind på enkelte mål og  implementere dem i jeres strategi. Netværket zoomer dertil ind på salg- og marketingspecifikke emner, som gør det nemmere at understøtte den bæredygtige transformation i intern og ekstern kommunikation.

Netværkets opbygning

Netværket mødes 4 - 5 x årligt på forskellige lokationer i Danmark og består af personer, der har det strategiske og operationelle ansvar for salg og marketing. Du vil møde ligesindede fra andre brancher, der står med samme type udfordringer, som du kender fra din egen virkelighed, hvilket skaber et trygt rum for vidensdeling og udvikling af bæredygtige kommunikations, salgs- og marketingstrategier.

Du vil ligeledes møde virksomheder, der allerede har gjort sig en række erfaringer på området, og derved få genvej til viden, der betyder, at du kan springe en række af de fejl over, som de har begået og løst undervejs.

Netværket vil bl.a. arbejde med følgende temaer:

Hvorfor Verdensmål er en god forretning – og hvad er min rolle?

Præsentation af Verdensmål som forretningsmulighed samt cases, der har opnået udbytte ved at arbejde strategisk med målene. 

Kortlægning af din virksomheds nuværende og potentielle bidrag til verdensmålene

Lær at bruge værktøjet Verdensmål Value Scan, der kortlægger jeres virksomheds nuværende bidrag til og påvirkning af samfund og miljø. Værktøjet skaber overblik over positive og skadelige bidrag, men er også med til at identificere nye bæredygtige forretningsmuligheder. I hjælper hinanden med at lave kortlægningen.

Hvordan kan du anvende Verdensmål og bæredygtighed i marketing og salgsøjemed?

Vi zoomer ind på din rolle og dine udfordringer som salgs- eller marketingansvarlig. Vi belyser, hvad du skal være opmærksom på. Hvad må jeg kommunikere og hvornår? Hvordan kan salgsorganisationen bidrage til at nå målene og opnå udbytte af dem? Hvordan og i hvor høj grad du kan bruge Verdensmål i din kommunikation uden at blive anklaget for green washing, men tværtimod fremstå som en troværdig virksomhed. Med afsæt i cases og hinandens erfaringer ser vi på dilemmaer, løsninger og  inspirerer hinanden. Vi zoomer også ind på, hvordan vi kan samarbejde på tværs af organisationen mhp. at finde løsninger. 

Afhængigt af deltagernes behov og ønsker fastsætter temaerne på netværkets møder i fællesskab. Ideer kan være:

- Hvad er min rolle i min virksomheds bæredygtige omstilling?
- Skal jeg måle på mine bidrag og hvorfor? Skal jeg kunne fremvise dokumentation for at kunne kommunikere med troværdighed?
- Hvordan kan mit team og jeg understøtte den lagte kurs – eller accelerere den?
- Hvordan leder man en bæredygtig organisation, herunder motiverer andre medarbejdergrupper og samarbejdspartnere?

Målgruppe for verdensmålsnetværket

CMO, marketing-, kommunikations- eller salgsansvarlige.

Pris og andre vilkår

Gratis for medlemmer af DI Handel
7.500 kr. ex. moms for andre DI medlemmer

Der kan kun deltage en person per virksomhed, som forventes at deltage aktivt i netværket.

Tilmelding

Send en mail til Hans-Jacob Philipp på  hjpj@di.dk eller Søren Münster på  somu@di.dk, hvis du er interesseret i at være med.

Styrk din faglige profil

E-handel, marketing, B2B salg og kundeoplevelser. Få unik viden og erfaringer gennem nyheder, analyser og events fra specialister, ligesindede handelsvirksomheder og DI Handel hver uge.

Ja tak, giv mig unik viden

Hans-Jacob Philipp

Hans-Jacob Philipp

Konsulent

Søren Münster

Søren Münster

Konsulent

Line Poulsen

Line Poulsen

Chefkonsulent