Webinar

Digital Services Act: Det skal du vide!

Har du også hørt om Digital Services Act, men er i tvivl om, hvad forordningen betyder, og om den kommer til at påvirke din virksomhed? Så deltag i dette webinar, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil gøre os klogere på den nye forordnings anvendelsesområde og indhold, hvilke krav forordningen stiller samt fortælle mere om styrelsens kommende tilsyn.

Webinaret er overstået

Afspilning af webinar kræver login

Login her

Den 16. november 2022 trådte forordningen om digitale tjenester, Digital Services Act, i kraft, og danske virksomheder skal leve op til reglerne i forordningen fra den 17. februar 2024. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er blevet udpeget som dansk tilsynsmyndighed.

Derfor er vi glade for, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil komme og fortælle om:

  • Hvilke typer af tjenester der er omfattet af de nye regler
  • Forordningens indhold med fokus på tjenesternes forpligtelser
  • De fordele som forordningen medfører for danske virksomheder
  • Samspillet mellem forordningen og reglerne om produktsikkerhed, som håndhæves af Sikkerhedsstyrelsen
  • Tilsynet med forordningen på nationalt og EU-plan, herunder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opgaver som tilsynsmyndighed samt prioritering det første år

Tilmeld dig webinaret og få styr på de forpligtelser og muligheder, der følger af forordningen, så din virksomhed er klar, når de nye regler får virkning til februar.

Kort om Digital Services Act

Forordningen fastsætter regler for bl.a. onlineplatformes forpligtelser og ansvar for indhold. Forordningens formål er at bekæmpe spredning af ulovlige produkter og tjenesteydelser samt andet ulovligt indhold på nettet, herunder også ulovlige udtalelser og billeder.

Onlineplatforme kan f.eks. være sociale medier, app stores, søgemaskiner og markedspladser.

Virksomheder er kun omfattet af forordningen, hvis de formidler noget (f.eks. produkter) på vegne af andre. Virksomheder der kun sælger egne produkter online er derfor ikke omfattet af Digital Services Act.

Læs mere om Digital Services Act her: Digitale tjenester - DSA (kfst.dk).