Webinar

Konkurrencebegrænsende aftaler og EU’s reviderede gruppefritagelsesforordning: Det skal du vide!

Hvad betyder forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler for dine aftaler med kunder og leverandører? Hvilke undtagelser er der til forbuddet? Og hvilke ændringer i EU’s reviderede vertikale gruppefritagelsesforordning skal din virksomhed være særlig opmærksom på? Tilmeld dig webinaret og bliv klogere!

Den 1. juni 2022 trådte EU-Kommissionens reviderede gruppefritagelsesforordning for vertikale aftaler og de tilhørende retningslinjer for vertikale begrænsninger i kraft.

Men hvad indebærer forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, hvad skal der til for, at aftaler fritages fra forbuddet, og hvad er ændret i den reviderede vertikale gruppefritagelsesforordning? Tilmeld dig webinaret, hvor Martin Andreas Gravengaard, ekspert i konkurrenceret hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, vil gøre os meget klogere på dette.

Oplægsholder

Martin Andreas Gravengaard

Ekspert i konkurrenceret, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen,