Colourbox

09.02.22 DI Handel Nyheder

Hvad køber danskerne på nettet?

Nyeste tal fra ”Danskernes e-handel” viser, at de e-handlende danskere brugte i snit 2.108 kr. pr. måned i Q4. Danskernes online køb i Q4 afspejler i høj grad at perioden er sæson for tilbud og gaver. 87% af de seneste køb på nettet bestod nemlig af varer eller fysiske produkter, hvilket er 3%-point højere end i Q3. Dette har haft indflydelse på de mest anvendte webshops.

imagevbi6m.png

For virksomheder i detailbranchen og danske webshops, der sælger direkte til de danske forbrugere, er årets sidste kvartal også det vigtigste kvartal. Danskernes e-handel Q4 2021 viser, at både købsfrekvensen og forbruget er højere end forrige kvartal. Men hvad købte danskerne på årets sidste og vigtigste kvartal?

Læs også: ”Travlhed på årets sidste kvartal resulterede i lav anbefalingsvillighed af danske webshops” https://www.danskindustri.dk/brancher/di-handel/nyhedsarkiv/nyheder/2022/1/travlhed-pa-arets-sidste-kvartal-resulterede-i-lav-anbefalingsvillighed-af-danske-webshops/

Fysiske varer/produkter dominerer og de unge vil have online underholdning

Varer og fysiske produkter er ligesom i Q3 den mest købte kategori i Q4. Andelen af varer og fysiske produkter i det samlede e-handelsforbrug er steget med 3%-point siden sidste kvartal, mens køb af rejser eller oplevelser er faldet tilsvarende med 3%-point.

imagetx5ln.png

Ser vi på de forskellige forbrugersegmenter, og hvad de senest har købt på nettet, adskiller de unge forbrugere sig fra de andre segmenter. De unge forbrugere har den laveste andel, når vi ser på køb af fysiske produkter (80%) og den højeste andel indenfor køb af online underholdninger (13%). Overraskende har pensionisterne den højeste andel, indenfor køb af rejser & oplevelser i Q4.

Ændringer i webshops top 5

87% af danskerne købte fysiske varer/produkter på nettet i årets sidste kvartal. Indenfor de fysiske varegrupper har næsten hvert tredje danskere købt tøj, sko og tilbehør. Den næststørste gruppe er apotek, helse- og skønhed, hvor 10% af danskernes seneste online køb er foregået. Herefter følger bolig og køkkenudstyr med 9%.

Dette købsmønster afspejler i den grad de mest anvendte webshop i Q4. 83% af danskernes køb på nettet er sket gennem en dansk webshop, hvilket er en marginal stigning i forhold til Q3. Den mest brugte webshop er fortsat Zalando, mens Boozt og Magasin har overtaget pladserne fra Coop og Nemlig.com på  top 5 webshops i Q4. I fjerde kvartal foregik 34% af danskernes seneste e-handel hos en webshop, de ikke tidligere har handlet hos, hvilket er 4%-point højere end i Q3.

Forbrugs-analysen

”Danskernes e-handel”

For at blive klogere på danskernes forbrugsmønstre med e-handel har DI Handel og Epinion udviklet denne analyse. Vi stiller bl.a. skarpt på, hvem der handler mest online, hvad de køber, hvilke webshops de køber hos, hvor mange penge de bruger, og hvad de vigtigste faktorer er for at vælge en webshop.

Det er vores ambition, at ”Danskernes e-handel” skal hjælpe dig med at være på forkant med dansk e-handel, forstå de danske forbrugertrends og levere indsigt, der kan indgå i din virksomheds strategiske overvejelser om fremtiden, hvor e-handel kommer til at fylde endnu mere.

Læs mere på www.danskehandel.dk

Relateret indhold