DI Handel
19.04.22 DI Handel Nyheder

Årsrapport 2021: Handelserhvervet buldrer fremad

Både engros- og detailhandlen har oplevet historisk store omsætninger, historisk mange beskæftigede og få konkurser, på trods af at virksomhederne har stået overfor en række store udfordringer i 2021. Det viser DI Handels nye årsrapporter.

2021 har på mange måder været et atypisk år for handelsvirksomheder i Danmark. Udfordringer som coronakrisen, der for handelserhvervet medbragte nedlukninger og arealkrav, et Evergreen skib, der satte sig fast i Suez-kanalen, samt stigende priser på energi er blot nogle af udfordringerne, som ramte handelserhvervet i 2021. På trods af de negative begivenheder har engroshandlen og detailhandlen rent faktisk haft et historisk set godt år, når der dykkes ned i branchernes nøgletal.

Engroshandlen: Omsætningen passerer 1.000 mia. kr. og er aldrig set højere

Tallene i årsrapporten for engroshandlen viser med tydelighed, at engroshandlen har haft et godt 2021, men at det er en branche, som fortsat har et efterslæb fra coronakrisen.

Engroshandlens omsætning lander for 2021 på 1.050 mia. kr., hvilket er en stigning på hele 13,2 pct. sammenlignet med 2020. Senest, engroshandlens omsætning forbi passerede 1.000 mia. kr., var i 2012. Den store stigning i engroshandlens omsætning fra 2020 til 2021 kommer fra både det indenlandske salg og det udenlandske. Hvor flere af underbrancherne så store fald i omsætningen fra 2019 til 2020, har samtlige underbrancher set stigninger i 2021 og lander alle med en omsætning, der enten er højere eller på niveau med før coronakrisen.

image57mmc.png

Beskæftigelsen har ikke i helt samme grad fulgt med udviklingen i omsætningen. Ved udgangen af 2021 beskæftigede engroshandlen 149.800 fuldtidsbeskæftigede, hvilket er det højeste niveau i statistikkens levetid. I forhold til året før er det en stigning 1,8 pct., svarende til 2.600 fuldtidsbeskæftigede. Udviklingen i beskæftigelsen på tværs af alle erhverv lander dog på 4,6 pct., hvilket er betydeligt højere end for engroshandlen. 

Se mange flere tal i årsrapporten for engroshandlen: Engroshandel 2021, årsrapport

Detailhandlen: Omsætningen overstiger 400 mia. kr. for første gang i historien

Tallene i rapporten viser med tydelighed, at detailhandlen helt generelt har klaret sig historisk godt. Der er blevet sat adskillige rekorder, hvor bl.a. omsætningen passerer 400 mia. kr. for første gang i historien, og branchen beskæftiger flere end nogensinde.

Detailhandlens omsætning for 2021 lander på 401 mia. kr., hvilket er en stigning på hele 6,7 pct. sammenlignet med 2020. På tværs af detailhandlens underbrancher er der dog store forskelle i udviklingen af omsætningen. På trods af at samtlige brancher har set en stigning i omsætningen, er der fortsat to underbrancher, som endnu ikke er tilbage på et niveau fra før coronakrisen. Det gælder underbrancherne specialbutikker med fødevarer og detailhandel med beklædning og fodtøj. 

imagen9p5b.png

Ved udgangen af 2021 var der 138.300 tusind fuldtidsbeskæftigede indenfor detailhandlen, hvilket er det højeste niveau siden statistikkens oprindelse. Det er en stigning på 4,8 pct. svarende til 6.400 flere fuldtidsbeskæftigede ift. 2020. Stigningen i beskæftigelsen for detailhandlen er større end stigningen på tværs af alle erhverv, hvilket vidner om, at der har været stor efterspørgsel efter medarbejdere i detailvirksomheder.

Se mange flere tal i årsrapporten for detailhandlen: Detailhandel 2021, årsrapport

Relateret indhold