25.10.23 DI Handel Nyheder

Hvert 3. køb i fysiske butikker involverer online research

Nye data afslører, at 43 pct. af danskerne køber online, når det kommer til nonfood produkter, mens 54 pct. vælger fysiske butikker. Selvom de fysiske butikker stadig er den mest populære købskanal, udfordres denne position, når forbrugernes research-fase tages i betragtning. Online research er involveret i op til 33 pct. af købene i fysiske butikker. Hvorimod research i de fysiske butikker blot er involveret i op til 16% af online købene.

En ny omni-channel rapport fra DI Handel afslører, at i 3. kvartal 2023 købte 43 pct. af danskerne deres seneste nonfood varer online via en webshop eller app. Imens valgte 54 pct. at købe i en fysisk butik. De resterende procenter er delt mellem 3 pct. for køb CtC (forbruger til forbruger) og 1 pct., der ikke kunne huske hvilken kanal, de brugte. Selvom fysiske butikker stadig er den mest populære købskanal, er det vigtigt at bemærke, at mange forbrugere undersøger produkterne online før køb. Når denne research-fase tages i betragtning, udfordres de fysiske butikkers ellers dominerende position.

Køb i fysiske butikker involverer mere online research end omvendt

Blandt forbrugerne, der for nylig har købt nonfood online, gjorde 28 pct. et impulskøb uden forudgående research. 55 pct. undersøgte hovedsageligt online, 14 pct. undersøgte både online og offline, mens kun 2 pct. primært brugte offline metoder til research. Det betyder, at offline research kun påvirkede op til 16 pct. af online købene.

For dem, der senest har købt i fysiske butikker, ser købsprocessen anderledes ud. I 3. kvartal 2023 blev 48 pct. af alle offline køb gjort uden nogen form for research. 15 pct. undersøgte først online, 15 pct. undersøgte kun offline, og 18 pct. brugte begge metoder til research. I alt involverede op til 33 pct. af offline købene en form for online research.

imager5pk.png

Det er virkelig spændende tal, der understreger hvor vigtigt, det er for virksomhederne, at forstå sammenspillet mellem fysiske og digitale kanaler. 

Tallene viser med tydelighed, at kanalerne er forskellige og har hver sine styrker, der supplerer hinanden. Mens den fysiske butik fx har en fordel ift. impulskøbene, så er webshoppen mere research båret. 

Virksomheder skal med andre ord være skarpe på hvad der “tricker” forbrugerne til at vælge, lige netop deres brand, i de forskellige faser af købsrejsensiger Jacob Kjeldsen, Branchedirektør i DI Handel.

Pris og bekvemmelighed fremmer online shopping, mens oplevelse og produktets fysiske tilstedeværelse driver køb i fysiske butikker

29 pct. af danskerne siger, at de handler online på grund af bedre priser. Yderligere 15 pct. vælger online shopping for bekvemmelighedens skyld, da de kan handle, når det passer dem.

Når det kommer til shopping i den fysiske verden, foretrækker 19 pct. simpelthen oplevelsen af at handle i en fysisk butik. 20 pct. vil gerne se og røre ved produktet før køb, mens 19 pct. vil have produktet med det samme. Selvom prisen er den primære årsag til online shopping, er den kun den fjerde mest nævnte årsag til offline shopping med 17 pct.

imagemvsg.png

 

Kort om omni-channel trackeren

DI Handel og Epinion har sammen skabt en analyse, der undersøger danskernes købsvaner både i fysiske butikker og online webshops. Denne analyse udfordrer ideen om, at handel enten er online eller offline og viser, hvordan de to kanaler ofte arbejder sammen. Resultaterne præsenteres hvert kvartal, og ved årets afslutning samles de i en detaljeret årsrapport.

Q3 2023 analyse

Som medlem af DI Handel har du adgang til at downloade analysen.

Download Q3 2023 af omni-channel trackeren: Her!

Er du interesseret i at vide mere om online købsmønstre?

DI har også en specifik analyse, der specifik kortlægger danske forbrugeres online købsadfærd. Her har du mulighed for at dybere ned i tal for onlinehandlen.

Download Q3 2023 af e-commerce trackeren: Omni-channel tracker Q3 2023

Relateret indhold