03.04.24 DI Handel Nyheder

Dialogmøde om ulovlige produkter fra tredjelande

DI inviterer relevante myndigheder og organisationer til dialogmøde om ulovlige produkter fra tredjelande.

I den seneste tid har der været stor fokus på udfordringen med ulovlige produkter fra tredjelande, der sælges via onlineplatforme. I denne debat er der blevet argumenteret for mere lovgivning i både Danmark og EU for at bekæmpe disse produkter. I DI har vi fulgt debatten tæt, for vi ser med stor alvor på markedsføring og salg af ulovlige produkter fra tredjelande til Danmark via onlineplatforme. Der skal være level playing field, og det skal være sikkert for danske forbrugere at handle varer på nettet!

Vi har fået Gorrissen Federspiel til at lave juridisk redegørelse

I Danmark og EU har vi gennem de seneste år gennemført lovgivning og tiltag, der skal styrke produktsikkerheden og skærpe indsatsen mod ulovlige produkter fra tredjelande, som sælges via onlineplatforme. Det er et meget komplekst, juridisk område. For at afdække mulighederne for at håndtere disse udfordringer har vi fået Gorrissen Federspiel til at udarbejde en juridisk redegørelse af onlineplatformes forpligtelser og ansvar. Konklusionen er klar: Gældende EU-lovgivning fastsætter et tæt net af regulering for onlineplatforme! Derfor har danske og europæiske myndigheder allerede i dag en lang række værktøjer til at gribe ind over for markedsføring og salg af ulovlige produkter, som sælges på onlineplatforme til danske og europæiske forbrugere – hvoraf nogle af værktøjerne er helt nye, bl.a. gennem Digital Services Act.

Vi skal drøfte øget forbrugeroplysning samt styrket markedsovervågning og håndhævelse

Hvis vi hurtigt og effektivt skal dæmme op for ulovlige varer fra tredjelande, som sælges online, mener vi i DI, at vi skal have et langt større fokus på øget forbrugeroplysning samt styrket markedsovervågning og håndhævelse af den allerede omfattende lovgivning gennem de mange værktøjer, vi allerede har i dag. Det kræver en fælles indsats – på tværs af myndigheder, organisationer, virksomheder og gennem internationalt samarbejde.

Derfor har vi inviteret en række udvalgte myndigheder og organisationer til et dialogmøde fredag den 26. april, hvor vi skal drøfte mulige fælles, tværgående initiativer for at øge forbrugeroplysningen og styrke markedsovervågningen og håndhævelsen i Danmark og på tværs af EU.

Det må ikke kunne betale sig at overtræde reglerne, og vi skal beskytte vores forbrugere samt danske og europæiske virksomheder og onlineplatforme, der hver dag bruger uanede ressourcer på at overholde den omfattende regulering.

Læs også: DI inviterer til dialogmøde om voksende varestrøm fra kritiserede webshops

Input til dialogen?

Har din virksomhed input til problemstillinger, vi bør tage med til dialogmødet, er du mere end velkommen til at kontakte Marie Asmussen. Mail: MAAS@di.dk

Relateret indhold