DI Handel
10.04.24 DI Handel Nyheder

Engros- og detailbranchen 2023 – den bløde landing er startet for handelserhvervet

Ovenpå 2022, hvor flere nøgletal for handelsbranchen slog rekorder, vidner 2023 om en blød landing, hvor tilliden, efter nogle tumultariske år, er tilbagevendende, men aktiviteten også normaliserer sig på et niveau fra før 2022. Det viser DI Handels nye årsrapporter for hhv. engros- og detailhandlen.

2023 har været, som 2022, 2021 og 2020 også var, et tumultarisk år for handelserhvervet. Danske handelsvirksomheder er blandt andet blevet påvirket af høje priser, usikkerheder på fragtmarkederne og lav tillid fra både forbrugerne og virksomhederne. Men flere af nøgletallene indikerer, at handelserhvervet er ved at finde et nyt normalt leje, efter en række år med store udsving. Tallene viser dog også, at der på tværs af underbrancherne for engros- og detailhandlen, fortsat er store forskelle i udviklingen.

Engroshandlen: Aktiviteten aftager for engroshandlen, men er fortsat på et højt niveau

Tallene fra årsrapporten for engroshandlen viser, at der er store forskelle i udviklingen på tværs af underbrancherne, hvorimod tallene på det aggregerede niveau vidner om en branche, som oplever en blød landing ovenpå en række tumultariske år. Her har omsætningen og beskæftigelsen set et lille dyk, hvorimod erhvervstilliden er styrket og prisstigningerne aftaget.

imagemgj3.png

 

Engroshandlens omsætning lander for 2023 på 1.247 mia. kr., hvilket er et fald på 5,7 pct. sammenlignet med 2022. Her er det primært det indenlandske salg, med en tilbagegang på 7,1 pct. fra 912 mia. kr. i 2022 til 847 mia. kr. i 2023, som har bidraget til faldet i omsætningen for engroshandlen. Derimod har det udenlandske salg blot set et fald på 2,6 pct. fra 411 mia. kr. i 2022 til 400 mia. kr. i 2023.

På tværs af underbrancher, er det anden engroshandel, som i høj grad udgøres af byggemarkeder, der har set det største fald i omsætningen. Derimod har engroshandel med korn og foderstof og engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer set de største omsætningsstigninger og trækker derfor den samlede omsætning for engroshandlen i den modsatte retning.

Beskæftigelsen for engroshandlen lander for udgangen af 2023 på 155,3 tusinde beskæftigede og ser ud til at have toppet. Sammenlignet med udgangen af 2022 er det nemlig et lille fald på 0,5 pct. Det sker ovenpå en årrække med store stigninger i beskæftigelsen.

Engros årsrapport 2023

Årsrapport for engroshandlen: Download årsrapport

Detailhandlen: normaliseringen er allerede godt i gang for detailhandlen

Mange af nøgletallene for detailhandlen viser lignende tendenser som dem for engroshandlen. For detailhandlen har der været et lille fald i omsætningen, alt imens forbrugernes tillid er forbedret og forbrugerprisstigningerne er aftaget. Mindre positivt ser det ud for beskæftigelsen for detailhandlen, som fortsætter med at falde.

Omsætningen for detailhandlen lander for 2023 på 418 mia. kr., hvilket er et lille fald fra det rekordhøje niveau på 419 mia. kr. i 2022. 2022 og 2023 har dog været to år med høj inflation, hvilket gør, at den reale værdi af omsætningen vil være lavere end omsætningstallene indikerer.

Detailomsætningsindekset, som netop korrigerer for prisudviklingen, viser også, at omsætningsfaldet er større end ved første øjekast. Det sæsonkorrigerede mængdeindeks er nemlig faldet med 1,6 pct. fra 95,1 i 2022 til 93,6 i 2023. 

På tværs af detailhandlens underbrancher, er der, ligesom for engroshandlen, store forskelle. Her er det særligt supermarkeder og varehuse mv., som trækker den samlede detailomsætning i en positiv retning. Derimod er det særligt tankstationer og detailhandel med forbrugerelektronik, som trækker i en negativ retning.  

Beskæftigelsesudviklingen for detailhandlen vidner om en branche, der er ved at tilpasse sig en ny virkelighed, ovenpå et par begivenhedsrige år i 2021 og 2022. Efter beskæftigelsen toppede i starten af 2022, har der været en nedadgående trend lige siden. Her er ultimo beskæftigelsen fra 2022 til 2023 faldet med 2,3 pct.

Detail årsrapport 2023

Årsrapport for detailhandlen: Download årsrapport

Til trods for en række faktorer, der presser danske handelsvirksomheder, herunder stigende priser og usikkerheder på logistikmarkederne, viser en række økonomiske nøgletal, at branchen har evnet at opretholde de positive tendenser fra tidligere års udvikling. Der er dog fortsat en stor opgave for handelsvirksomheder i at være forandringsparate på de udfordringer, som bliver kastet efter dem. Jacob Kjeldsen, Branchedirektør

Relateret indhold