Byggeri og Energi

Danske forhandlere er en vigtig aktør i byggebranchen. DI Handel arbejder for at varetage forhandlernes interesser inden for byggeri og sikre bedre markedsadgang for handelsvirksomhederne på energiområdet.

Lovgivning om salg og markedsføring af byggevarer og maskiner

DI Handel arbejder for at reducere de barrierer, som handelsvirksomhederne oplever, og at sikre at ny lovgivning udformes, så det styrker konkurrencen og ikke giver øgede administrative byrder.

Vi giver løbende konstruktive forslag til at forbedre processer som f.eks. markedsovervågning af byggevarer, mærkningsordninger, overholdelse af planloven, regler for brandsikring af lagre, arbejdsmiljøloven og andre relevante områder.

Energieffektivitet

DI Handel arbejder politisk for at styrke markedsmulighederne for handelsvirksomhederne på energiområdet. Energieffektivitet oplever stærk vækst og nyder stor politisk bevågenhed, og der er gode vækstmuligheder i området. DI Handel sørger for, at handelsvirksomhedernes interesser varetages, og vi sørger for, at virksomhedernes specialiserede viden inddrages, når der formuleres nye politiske strategier, tilskudsordninger og øvrige tiltag på energiområdet.

DI Handel mener
  • Regler på byggeområdet skal sikre sunde og sikre bygninger. Men der skal samtidig være balance mellem krav, omkostninger og risici.
  • For at sikre samhandel og eksportmuligheder for danske virksomheder, bør krav til byggevarer og salg heraf som udgangspunkt baseres på internationale standarder.
  • Strategier og tiltag inden for energi bør baseres på et teknologineutralt grundlag, som sikrer valg af de mest optimale energiløsninger og introduktion af nye og innovative energiløsninger.
  • Den danske myndighedskontrol skal ske efter klare regler, være fair og ens for alle virksomheder i Danmark samt give så få administrative byrder som muligt.

Joachim Nørgaard Strikert

Konsulent

  • Direkte +45 3377 4844
  • Mobil +45 2337 9259
  • E-mail jons@di.dk