DI Handel - for fremtidens handelsvirksomheder

I DI Handel skaber vi et robust fundament for danske handelsvirksomheder, der ønsker en modstands- og konkurrencedygtig fremtid.

Om DI Handel

Vi er handelsvirksomhedernes branchefællesskab i Dansk Industri og arbejder inden for marketing, salg, kundeadfærd, e-commerce og logistik.

Vores mission er at give handelsvirksomhederne de bedst mulige vilkår og hjælpe vores medlemmer med at navigere i fremtidens dynamiske handelslandskab.

Med fokus på projektet Vision2030 for fremtidens handelsvirksomheder, arbejder DI Handel for at styrke danske virksomheders konkurrenceevne og fremtidsparathed i en hastigt skiftende sektor.

Vi skaber og formidler ny og unik viden om fremtidens handel, så vores medlemmer kan være på forkant og forblive konkurrencedygtige, bl.a. via:

 • Indsigt i kommende trends inden for salg, marketing, e-commerce, kundeadfærd og logistik
 • Inspiration til at udnytte digitale teknologier gennem hele værdikæden
 • Introduktion til nye bæredygtige og værdiskabende forretningsmodeller

Vi er handelserhvervets vogtere og stemme. Vi kæmper for at sikre fair og gode rammevilkår, og for at handels-erhvervets interesser og bidrag til det danske samfund er i top på den politiske dagsorden.

Derfor servicerer vi dem med ny viden, netværk, inspiration, synlighed og fair og gode rammevilkår gennem netværksmøder, analyser, digitale værktøjer, udviklingsprojekter, nyhedsbreve, events, studieture, interessevaretagelse og rådgivning. 

DI Handel har et sekretariat, der består af syv konsulenter, to studentermedhjælpere og to administrative medarbejdere, der alle er højt kvalificerede og engagerede. Sekretariatet ledes af branchedirektør Jacob Kjeldsen.

DI Handel blev etableret i 2008 og var tidligere en del af HTS – Handel, Transport og Service. I dag er vi en integreret del af Dansk Industri, og branchefælleskabet står stærkt som en del af den største og bredest favnende erhvervsorganisation i Danmark.

 1. Events

  Vi afholder årligt mere end 80 seminarer, webinarer og konferencer, der giver dig og dine kolleger viden og indsigt i emner som kunstig intelligens, cirkulære værdikæder og forbrugeradfærd.

 2. Netværksgrupper og udvalg

  Bliv en del af netværksgrupper og udvalg med fokus på bl.a. marketing, e-commerce og CX. Disse grupper tilbyder sparring og erfaringsudveksling, som kan anvendes i styrkelsen af din virksomheds markedsposition.

 3. Juridisk support

  Modtag gratis rådgivning om lovgivning inden for emner relateret til e-handel, markedsføring, forbrugerret og meget mere. Den juridiske støtte giver din virksomhed et solidt grundlag i en verden, hvor de retlige rammer er i konstant udvikling.

 4. Viden og analyser

  Som medlem af DI Handel får du adgang til dybdegående nøgletal, analyser samt værktøjer relevant for handelsbranchen og afgørende for at forstå og navigere i fremtidens udfordringer og muligheder.

 5. Politisk indflydelse

  DI Handel arbejder for danske handelsvirksomheder både nationalt og internationalt. Gennem en tæt dialog med beslutningstagere på både EU-niveau og i Danmark, sikrer vi varetagelsen af vores medlemmers interesser i den politiske debat. 

 6. Nyheder

  Få ugentlige opdateringer om de seneste trends og udviklinger. Vi holder dig ajour med de seneste branchenyheder og sikrer, at din virksomhed altid er et skridt foran.

Vision2030 for fremtidens handelsvirksomheder

 1. Nye teknologier

  Den teknologiske udvikling og digitalisering kommer til at fortsætte i et stadig stigende tempo. Aldrig før har vi haft så avancerede teknologier til rådighed, og potentialet for nye teknologier og ikke mindst kunstig intelligens i handelsbranchen er enormt. Men med denne udvikling kommer også et stort ansvar. Det er afgørende, at vi omsætter teknologisk udvikling til reel værdi for både virksomheder og samfund.

 2. Bæredygtighed

  Som vi nærmer os 2030, bliver det tydeligt, at bæredygtighed og ansvarlig forretningsudvikling er essentielle og uundværlige elementer i enhver handelsvirksomheds kerne. Det kræver en omfattende ændring i vores tilgang til forretning, hvor bæredygtighed og kommerciel succes smelter sammen til en enkelt, sammenhængende strategi.

 3. Markedsforståelse

  Danske handelsvirksomheder vil frem mod 2030 risikere at stå over for et langt mere komplekst, foranderligt og lokalt forankret markedsperspektiv sammenlignet med 2024. Tidligere tiders fokus på et globalt markedsperspektiv med Kina og USA som de store motorer i den globale økonomi er blevet udfordret af økonomiske og politiske forandringer, som gør, at Danmark står over for et markant anderledes markedsperspektiv.

 4. Uddannelse

  For at sikre at den danske handelsbranche i 2030 er udstyret med nødvendig viden og kompetencer til at navigere i et stadigt mere komplekst og digitaliseret marked, er det afgørende at etablere et dybtgående og produktivt samarbejde med uddannelsesinstitutioner. Dette samarbejde spiller en vigtig rolle i udformningen af fremtidens arbejdsstyrke og skal derfor rettes mod udviklingen af uddannelsesprogrammer, der ikke kun er relevante og aktuelle, men som også imødekommer de specifikke behov og udfordringer, der kendetegner handelsbranchen.

 5. Talent

  I 2030 har danske handelsvirksomheder fuldendt en transformation, hvilket har etablerer dem som førende destinationer for talentfulde medarbejdere internationalt og på tværs af samfundet. Denne status er opnået og underbygges som resultatet af en bevidst, strategisk indsats for at skabe attraktive og dynamiske arbejdspladser.

 6. Samfundsengagement

  I 2030 er samfundet for alvor ramt af demografiske ændringer, nye levemønstre og værdier samt social og miljømæssig bæredygtighed både lokalt og globalt. Danske virksomheder har en unik position, ressourcer og styrke til at påvirke samfundet i positiv retning, Der er derfor en interesse i at sikre, at danske handelsvirksomheder ikke blot fungerer som økonomiske aktører, men også som aktive bidragsydere i samfundsudviklingen, såvel lokalt som globalt i det internationale handelssamfund.

Jacob Kjeldsen

Jacob Kjeldsen

Branchedirektør

Tevin Lac

Tevin Lac

Fagleder, Direct to Consumer

E-handel og analyser

Søren Münster

Søren Münster

Konsulent

Salg og medlemmer

Kim Bruno-Lindby

Kim Bruno-Lindby

Chefkonsulent

E-handel og events

Marie Asmussen

Marie Asmussen

Chefkonsulent

Jura

Astrid Jessen

Astrid Jessen

Konsulent

Jura og medlemmer

Poul Skovgaard

Poul Skovgaard

Chefkonsulent

Logistik og SCM

Amalie Lykke Tranberg

Amalie Lykke Tranberg

Sekretær

Administration

Emil Østrup Bronér

Emil Østrup Bronér

Konsulent

Analyser

Selma Stokbæk

Selma Stokbæk

Studentermedarbejder

Marketing og mediegrafik

Claramilla Strøbech Zepernick

Claramilla Strøbech Zepernick

Studentermedarbejder

Tekstforfatter og presse