Emento har udviklet en platform, der skal sikre for bedre vidensdeling / kommunikation og patientforløb

Emento giver den offentlige sektor mulighed for at nytænke den måde, der kommunikeres til og med borgerne. Emento platformen består af en app, der er rettet mod borgeren, og en webadgang, der er rettet mod personalet. 

Personalet definerer kommunikations- forløb, som via appen løbende formidles til borgeren. 

Borgeren får al relevant information samlet ét sted og kan læse og se videoer på de tidspunkter, hvor man har overskud og er motiverede til det. 

Den større indsigt skaber tryghed og gør borgeren til en mere ligeværdig og aktiv part i sit eget forløb. Notifikationer i forbindelse med aftaler i et forløb hjælper borgeren med at huske det vigtigste og er en hjælp til selvhjælp.

Emento Track giver personalet overblik over borgerens brug af indholdet i appen og en indikation for, hvor vidende og aktiv borgeren er i sit forløb. 

Denne viden kan personalet aktivt bruge til at mindske uforudsete udeblivelser. Forløbskommunikation via appen giver personalet mulighed for at fokusere på en mere individuel dialog med borgeren.

Læs mere om Emento her.