Netværk

SMV-netværk

Netværket for små og mellemstore virksomheder

Hvem er netværket til?

Netværket er til rådgivervirksomheder med maks. 19 ansatte (SMV-størrelse). Du er som medlem nyetableret eller erfaren rådgiver (virksomhed) og er optaget af hele tiden at udvikle din forretning. Du vil gerne forretningsudvikle sammen med andre rådgivere med forskellige fagligheder men med en fælles forretningsmodel. Du søger inspiration og indsigt fra andre rådgivervirksomheder og har selv udbytte af at dele erfaring og observationer.

Foto: DI Rådgiverne

Mødekalender 2021

 • Onsdag den 1. september 2021 kl. 13.30 – 17.00 (Industriens Hus fysisk / digitalt møde)
 • Tirsdag den 5. oktober 2021 kl. 13.30 – 17.00 (Industriens Hus fysisk / digitalt møde)
 • Onsdag den 1. december 2021 kl. 13.30 – 17.00 (Industriens Hus fysisk / digitalt møde)

Mødekalender 2022

 • Onsdag den 2. februar 2022 kl. 13.30 – 17.00 (Industriens Hus / hybridmøde / digitalt møde)
 • Onsdag den 6. april 2022 kl. 13.30 – 17.00 (Industriens Hus / hybridmøde / digitalt møde)
 • Onsdag den 1. juni 2022 kl. 13.30 – 17.00 (Industriens Hus / hybridmøde / digitalt møde)
 • Onsdag den 7. september 2022 kl. 13.30 – 17.00 (Industriens Hus / hybridmøde / digitalt møde)
 • Onsdag den 12. oktober 2022 kl. 13.30 – 17.00 (Industriens Hus / hybridmøde / digitalt møde)
 • Onsdag den 7. december 2022 kl. 13.30 – 17.00 (Industriens Hus / hybridmøde / digitalt møde)

 

I videoen nedenfor kan du se highlights fra et netværksmøde i SMV-netværket:

1. oktober kl. 13.30 - 17.00 (Industriens Hus)

Innovation i rådgiverbranchens SMV-virksomheder:

 • Hvordan innoverer man, når hverdagen altid tager over?
 • Hvordan forretningsudvikler man, når alt ændrer sig hver 3. måned?
 • Hvad skal der til for at udvikle et nyt produkt i rådgiverbranchen?
26. august kl. 15.00 - 17.00 (Industriens Hus)

Vi inviterer nu til det første fysiske møde i netværket "efter" corona-perioden.

På mødet får vi et unikt indblik i, hvad der optager SMV-virksomhederne derude (læs: jeres kundeside) på baggrund af det nylige program SMV:Digital.

30. marts - 18. juni: Online ekstra-møder

I lyset af corona / COVID-19-situationen har vi oplevet behov for at kunne mødes (online naturligvis) i netværket. 

Krisen berører alle rådgiverdiscipliner - og på trods af forskelligheder, sidder mange med lignende overvejelser. For at vi i fællesskab kan drøfte, dele og sparre med hinanden omkring situationen, har vi derfor opsat en række online møder. Herunder kan du se fokus for online-møderne.

26. februar: Inspirationsmøde - Dilemmaledelse i rådgivervirksomheder

Dilemmaledelse i rådgivervirksomheder - udfordr egne dilemmaer og få inspiration fra andre.

På dette netværksmøde udforskede og udfordrede vi de dilemmaer og paradokser, I oplever i dagligdagen i jeres virksomheder i rådgiverbranchen – både når I leder jeres egne medarbejdere, i jeres projektledelse og ledelse af samarbejdspartnere. På dagen fik deltagerne inspiration og nye vinkler på ledelsesdilemmaer og - paradokser i egne virksomheder i rådgivningsbranchen. Samtidig også rådgiver-relevante diskussioner, udfordringer og indtryk fra andre SMV-virksomheder i branchen.

WORKSHOP I:

Indflyvning, inspiration og udfordringer inkl. cases og borddrøftelser

Indflyvning og inspiration: Mens du rådgav dine kunder i 2018-2019 kiggede de praksisnære forskere dig over skuldrene – Hvad så de?

• Læring gennem åben dialog om paradokser. Det handler både om drift og udvikling.

• Rationel tænkning løser ikke alene fremtidens udfordringer. OG kan vi overhovedet tale om at løse udfordringer – måske snarere se på håndtering af dem?

• Det handler også om netværk: Ring til en ven og helst så tidligt som muligt

Cases fra netværket (til borddrøftelser) + plenum-opsamling fra borddrøftelser

V/ Lise Bartell, Bartell + Co og Peter Larsen, Stratex

WORKSHOP II:

• Kompleksiteten øges: Gør det dig handlingslammet, eller udløser det problemløsningskløe?

• Tid til et serviceeftersyn af: Dig selv, din organisation og din rådgivning til kunderne.

I denne workshop kommer vi omkring nogle af vores yndlings-paradokser.

Og hvorfor ikke vende det hele lidt på hovedet, så din rådgivning bliver mere parat over for paradoksernes bivirkninger?

• Vi inddrager perspektiver fra de tidligere trusted advisor / thought leader-roller.

Cases fra netværket (til borddrøftelser) + plenum-opsamling fra borddrøftelser

 V/ Lise Bartell, Bartell + Co og Peter Larsen, Stratex

27. januar: Møde i Aarhus - i forlængelse af DI SMV dagen

MØDE I AARHUS:

 

I forlængelse af DI SMV DAGEN i Aarhus om de grønne omstillingsmuligheder invitererde vi til møde i DI Rådgivernes SMV-netværk.

 

Vi tog følgende op på mødet:

 

Hvad kan vi som rådgivervirksomheder bruge fra DI SMV DAGEN, og hvordan kan vi spille det ind i vores forretningsmodeller?

 

Hvilke elementer og overvejelser fra dagen har du gjort dig, som vi kan tage op i DI Rådgivernes SMV-netværk i 2020?

  

På dette møde fik deltagerne mulighed for, at reflektere over dagen sammen med rådgiverkolleger i SMV-netværket.

 

Her fik deltagerne også mulighed for at sætte sit aftryk på de emner, vi skal tage op på netværkets møder senere i 2020.

Inspirationsmøde - Thought Leader eller Trusted Advisor

Hvordan vil I gerne, at jeres kunder ser jer: thought leader og/eller trusted advisor – og balancen mellem de to roller?

Vi vil bl.a. komme ind på følgende spørgsmål i løbet af mødet:

Skal vi som rådgivere være det ene eller det andet (thought leader eller trusted advisor) – eller begge dele?

Hvornår er jeg i rollen thought leader og hvornår trusted advisor - og hvordan bruger jeg rollen over for kunder og andre modtagere?

Hvornår er det mig som person, og hvornår er det brandet og virksomheden (og er det en relevant overvejelse hos os)?

Hvordan ændrer min virksomheds forretningsmodel sig derefter?

På dagen får du:

Inspiration fra andre rådgiver-cases i branchen

Mulighed for at drøfte og udfordre egne og andres tanker

 

Inspirationsoplæg: Jeg er både trusted advisor og thought leader – og jeg bruger det aktivt

v/ Birgitte Kofod Olsen, Partner, Ph.D., Carve Consulting P/S

 

Case: Min synlighed som thought leader understøtter min legitimitet som trusted advisor

v/ Ken Graversen, adm. direktør, Timbed ApS

 

Case: Vi er udelukkende rådgivere, og det flugter godt med vores ingeniør-kunder

v/ Amir Bigdeli, Direktør, Insuco ApS 

 

Kort video-hilsen fra en thought leader/advisor til dagens netværksmøde

v/ Mads Quistgaard, CEO og Design direktør, Urgent.Agency A/S

 

Case: Vi var som thought leaders med til at forme vores marked – men spændte ben for vores foretrukne arbejde som trusted advisors

 

v/ Andreas Frimodt von der Recke, Partner & Mikkel Sandal Hansen, Talent Engager + Partner, YOUNGCONSULT

Skalerings-LAB for SMV-rådgivervirksomheder

På december-mødet 2018 fik vi cases på skalering af jeres forretningsmodeller. Vi giver nu emnet endnu et vrid og træder denne gang helt ind i konkrete kunde-cases. Vi har fundet gode eksempler fra jeres samarbejder med kunder, som førte videre til nye typer af leverancer / nye kunder.

Kunde-case

Hvordan vi skalerede en leverance til hurtig meromsætning på andre kunder
v/ Henrik Schøtt Kjærgaard, adm. dir., HOUSE OF IMPROVEMENT 

2 konkrete kundecases

Skalering af rådgiverydelsen via teknologiplatform
v/ Jesper Bang-Olsen, direktør, Level18cph ApS

Skalering via digitalisering, ny konceptudvikling og nyt digitalt produkt, der ændrer måden hvorpå man driver forretning og rådgiver? Og hvordan reagerer kunden?
v/ Søren Dresmer, forretningschef, Fournais Energi - rådgivende ingeniør

 Casene vil indeholde betragtninger om:
- Hvad var det helt konkret der blev skaleret?
- Hvilke udfordringer overvandt vi i forbindelse med at skalere den konkrete case?
- Hvad vil vi gøre anderledes næste gang der skal arbejdes med skalering?

Facilitator: Henrik Schøtt Kjærgaard, adm. dir., HOUSE OF IMPROVEMENT

Onsdag den 6. februar 2019 kl. 13.30-17.00

 

SMV-netværket: Inspirationsmøde

Digital forretningsudvikling: Ræk ud og nå helt frem til dine kunder - digitalt. Dette møde er ét i rækken om digital forretningsudvikling, hvor vi løbende fra DI Rådgivernes side vil rulle flere lignende tiltag ud.

ETAPE 1

# 1: Forstå den digitale bruger!
I får her et konkret indblik i den digitale brugers færden, forventninger og handlemønstre – tre områder I skal forholde jer til, hvis din virksomhed ønsker at fange den digitale bruger.

# 2: Teknikken
Status hos jer i SMV-netværket. Derefter kigger vi konkret på jeres virksomheder. Vi gennemgår fire anerkendte målepunkter, der giver indblik i, om jeres virksomhed matcher den digitale brugers forventninger.

# 3: Signaler og antagelser – det den digitale bruger opfatter.
Alle virksomheder kommunikerer – via hjemmeside, viralt, via medarbejdere etc. Vi tager et konkret kig på, hvad den digitale bruger ”tænder” på og holder det op mod konkrete virksomheders hjemmesider.

ETAPE 2

# 1: Hvordan sikrer vi, at kunderne vælger os?
Gruppeopgave ved hvert bord: Drøft hvilke af de præsenterede input, der er realistiske at rykke på i din virksomhed, så du kommer tættere på den digitale bruger.

# 2: Præsentation af konkrete initiativer & generel opfølgning
Vi gennemgår konkrete initiativer fra grupperne og følger op på spørgsmål.

Facilitator: Allan E. Mortensen, DI Rådgiverne & Martin Corvinius, COO & Partner, Online-Results A/S

Den 10. april 2019 kl. 08.30 – 11.30

Digital forretningsudvikling 2

Dette møde kobler til april-mødet om digital forretningsudvikling, men er naturligvis sammensat sådan, at man kan deltage, selvom man ikke var med på april-mødet.

Dagens indhold:

- Hvad skal min virksomheds hjemmeside egentlig kunne?

- Hvad gør brugerne, når de er på min hjemmeside?

- Hvad vil vi gerne have brugerne til at gøre, når de er på min hjemmeside?

- Hvad skal koblingen være for min virksomhed over til andre digitale platforme, vi er synlige på? (eks. Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram)

- Hvad er mine next step efter dagens netværksmøde!?

Martin Corvinius fra Online-Results har sagt ja til at være med os igen, så vi kan inddrage så mange af april-mødets learnings som muligt - og Martin vil igen sørge for, at vi får cases på banen direkte fra jeres virksomheder.

Hvordan skalerer rådgivervirksomheder deres forretninger?

Vi skal udforske store og små greb, der har skaleret vores virksomheder. Vi søger ikke opskrifter men skal udfordre de gode case-eksempler – både de tiltag der virkede og de, der ikke virkede men lærte os noget nyt. Vi baserer dagen på faktiske case-fortællinger fra SMV-netværket.

Case med fokus på skalering af RÅDGIVNING SOM YDELSE
v. Morten Melby, adm. direktør, FeedWork IVS

Case med fokus på skalering af RÅDGIVNING SOM PRODUKT
v. Maja H. Juhler, COO, Ideanote

Learning: Vi udfordrer oplægsholderne og pointerne
Udfordrer: Charlotte Nytoft, CEO, CNR Consulting IVS

Facilitator: Mikkel Norqvist, medstifter & feedback-konsulent, FeedWork IVS

Den 6. december 2018 kl. 8:30 - 11.00

Forretningsdilemmaer #2

Producing manager i SMV'ere - balancen mellem at lede og selv producere

På DI Rådgivernes Årsdag den 25. oktober 2018 tager vi temaet Producing Manager videre.

Som leder af mindre rådgivningsvirksomheder har man mange opgaver og skal konstant balancere en række dilemmaer - også digitale. Hvordan prioriterer man mellem de mange forskellige opgaver? Og finder du det udfordrende at ramme den optimale balance mellem både at være fakturerende rådgiver og leder?

Peter Larsen, CEO, Stratex ApS, er facilitator og modererer og Lise Bartels Christensen, Director, Bartell + Co, giver input undervejs.

Torsdag den 25. oktober 2018 kl. 16.00 - 19.00

Prisstrategier i rådgivervirksomheder: Hvad er din rådgivning værd?!

- Og hvorfor kan den ikke bare købes hos naboen? Hvordan får du kunden til at anerkende værdien, og hvordan skal aftalen forhandles på plads, så resultater og risiko fordeles rimeligt?

V. konsulent, forfatter og Behavioural Finance ekspert Ulrik Lehrskov-Schmidt, Behavioural Strategy ApS

V. Direktør Morten Lintrup, King Street PR supplerer med case-erfaringer og vinkler på emnet

Torsdag den 6. september 2018, kl. 14.00 - 17.00

Forretningsdilemmaer

Producing Manager og fakturering i SMV rådgivervirksomheder

Har du den gyldne løsning på dette dilemma? Hvis ikke har du nu mulighed for at samle input og erfaringer.

v. Sara Line Bohn, Adm. direktør, BARK Rådgivning A/S
v. Peter Larsen, CEO, Stratex ApS

Den 7. juni 2018 

Hvor skal robotten sidde?

Software-robotterne skaber et forspring for mange virksomheder. Men hvordan forbereder du dig på den?

v. Anders Nørgaard, Partner, Hildebrandt & Brandi

Den 8. maj 2018

Talentudvikling

Workshop og sparring på udvikling og fastholdelse af talenterne i din rådgivervirksomhed.

Oplægsholder er netværksmedlem Iris Isabella Engelund, underviser og foredragsholder.

Den 1. februar 2018

Allan Ehrenreich Mortensen

Allan Ehrenreich Mortensen

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 4501
 • Mobil +45 4153 2530
 • Send e-mail