Konkurrenceudsættelse og samarbejde

DI Rådgiverne arbejder for, at den offentlige sektor fokuserer på sine kerneopgaver, og at flere opgaver lægges ud til privat opgaveløsning. Det vil styrke den offentlige sektor, at rådgiverbranchen bidrager med sine erfaringer og specialistviden i løsningen af opgaverne. I den forbindelse har DI Rådgiverne fokus på, at offentlige institutioner ikke bør udføre konkurrenceforvridende aktiviteter på velfungerende private markeder.