Rådgiverbranchens værdiskabelse

-

Rådgivervirksomhederne skaber værdi i både det offentlige og private

Analyse fra DI Rådgiverne viser, at den offentlige og private sektor bruger mellem 13 og 15 pct. af både det offentlige og private indkøb på rådgivningsydelser. Det offentlige og private erhverv indkøbte i 2015 samlet set rådgivningsydelser for 167 mia. kr., hvor 91 pct. af disse indkøb kom fra det private erhvervsliv. Offentlige erhverv bruger 13,1 pct. af deres samlede indkøb og det private 14,9 pct. af deres samlede indkøb på rådgivningsydelser.

Hent analysen her og se, hvilke delbrancher der er store indkøbere af rådgivningsydelser.

Værdifuldt både for det offentlige og private

Der er god fornuft i at bruge private konsulenter, når både private virksomheder og den offentlige sektor skal moderniseres og/eller effektiviseres. Brugen af eksterne kompetencer til at løse opgaver viser sig i mange tilfælde at være den mest omkostningseffektive løsning, fordi det er højt specialiserede kompetencer, der løser en helt konkret opgave frem for at frigøre egne medarbejdere til opgaven eller frem for at ansætte nye medarbejdere til formålet.

Fem faktorer for værdiskabelse:

  • Specialiseret faglig viden
  • Effektiv og fleksibel projektledelse
  • Afprøvede metoder og værktøjer
  • Uafhængighed
  • Internationalt netværk og global indsigt.

Læs alle de uddybende fakta omkring værdien ved at bruge rådgivere her

I 2014 gennemførte MEGAFON en rundspørge for DI Rådgiverne og FSR blandt landets kommuner, og næsten 90 pct. af kommunerne syntes, at rådgivningen er pengene værd.

Læs om statens brug af konsulenter her