21.05.24 DI Rådgiverne Nyheder

AI-platforme kan få dig hurtigere igennem miljøvurderinger

Nylancerede platforme, der bruger kunstig intelligens, kan ifølge Cowi og Rambøll forkorte bygge- og anlægsprojekter med 2-13 måneder ved at gøre det nemt for virksomheder at screene områder og finde løsninger på konflikter.

Lone Kørnøv, professor AAU, hovedansvarlig for DREAMS og præsident i IAIA

Miljøvurderinger er blevet en frygtet proces i erhvervslivet. 

Virksomheder, der vil udvide produktionen, opføre nye lagerhaller eller andet der kræver plads, får oftere et nej til tilladelsen, da miljøvurderingen kan vise, at det har konsekvenser for truede dyrearter, naturen er beskyttet eller andre erkendelser undervejs, som bremser processen.

Odense Havn forventer eksempelvis otte år til undersøgelser, ansøgning, godkendelse af projektet og risikoen for, at der klages undervejs - og kun to år til selve byggeprocessen. Kommunernes Landsforenings (KL) nye kortlægning af planerne for Danmark viser, at alle arealer er stort set fuldt bookede, hvilket også øger problemet.

Novo Nordisk har eksempelvis søgt om at udvide det, der svarer til 30 fodboldbaner kapacitet i Irland, for at kunne følge med efterspørgslen på deres produkter, bl.a. fordi det går for langsomt i Danmark.

Nye platforme skal hjælpe

Men nu har DREAMS-projektet ved Aalborg Universitet lanceret to nye platforme, der samler miljøvurderinger digitalt, og bruger kunstig intelligens, som gør det nemmere at screene områder for potentielle konflikter, og se hvordan andre har løst konflikten før.

COWI og Rambøll har undersøgt effekten af platformene til blandt andet at forkorte bygge- og anlægsprojekter med 2-13 måneder, og en årlig samfundsbesparelse på 100-500 millioner kroner.

- Tænk på alt det arbejde, der kan undgås i stedet for eksempelvis at have personer ude i felten for at tage prøver eller indsamle oplysninger om dyre- og plantearter, hver gang et nyt projekt overvejes. Den samfundsøkonomiske gevinst er enorm, siger Ulf Kjellerup fra COWI, der er senior juridisk rådgiver hos COWI og ekstern lektor på Det Danske Center for Miljøvurdering på AAU.

Udover COWI og Rambølls undersøgelse, viser tests af platformene også effektiviseringer.

- Indledende tests viser, at EA-Hub kan reducere den tid, det tager at søge efter relevante dokumenter med svimlende 50 til 75 procent samt en betydelig stigning i at finde det man konkret søger og flere relevante dokumenter end man regnede med. For EA-Tools har vi set en bemærkelsesværdig reduktion i den tid, der bruges på at søge data, og en generel strømlining af processen, siger Lone Kørnøv, der er professor på Aalborg Universitet og ansvarlig for DREAMS-projektet.

Sådan bruger du platformene

De to nye platforme er udviklet af Danmarks Miljøportal, og kan findes her: EA Tools og EA-Hub.

EA-Tools: Screening af områder for konflikter

Med EA-Tools kan du se hvilke potentielle konflikter, der kan være i et område, hvor du fx overvejer at udvide med et lager. Er der andre planer for området? Er der fredet natur eller truede dyrearter, som man skal tage hensyn til? Klik ‘Begynd’ og markér et område med tegnefunktionen. Klik ‘foretag undersøgelse’, fravælg eventuelt emner, som du ikke er interesseret i, og klik ‘Dan rapport’. Skriv derefter den emailadresse, som rapporten skal sendes til. Lidt efter modtager du en mail med et link til rapporten, hvor du kan se alt fra fund og observationer af arter, til ejerlavsgrænser, følsomme indvindingsområder for grundvand, og meget andet.

EA-Hub: Søg i miljøvurderinger

På EA-Hub kan du søge i tusindvis af miljøvurderinger. Lad os antage, at du har fundet ud af, at der er bilag 4-beskyttede flagermus i et område ved Næstved, som du skal tage hensyn til. I søgefeltet kan du så eksempelvis skrive “flagermus Næstved” – eller zoom ind på kortet til det område, du vil undersøge, og bare skriv “flagermus – og du vil derefter se en liste med samtlige miljøvurderinger, hvor både “Næstved” og “flagermus” indgår. Du kan så downloade hver enkelt som PDF. I søgeresultatet kan du også for hver rapport klikke på “antal forekomster”, hvor du så kan se en liste med de tekstbidder, hvor flagermus eller Næstved indgår i netop den rapport. På den måde kan du hurtigt se, om andre har lavet feltundersøgelser af flagermus i området og har forholdt sig til hvilke trusler de typisk er udsat for, samt hvad de har gjort for at afværge de trusler.

Skrevet af:

Pressekoordinator, Kemp & Kjær, Mark Benfeldt Kjær

Relateret indhold