Bliv medlem

Bliv en del af netværket i DI Rådgiverne og få adgang til de mange fordele

Bliv medlem

Det får du:

Igennem dit medlemskab af DI og DI Rådgiverne får din virksomhed:

- Adgang til netværk, seminarer, rundbordssamtaler og konferencer

- En række medlemsservices, herunder nogle af kontant værdi

- Politisk indflydelse

- Gratis rådgivning - blandt andet inden for personalejura og udbud.

- Nyhedsbrev om aktuelle begivenheder to gange om måneden

Virksomheder med overenskomst

Har din virksomhed en overenskomst, skal I optages som medlem.

At have en overenskomst vil sige, at virksomheden har en eller flere skriftlige aftaler med et eller flere fagforbund om løn- og/eller arbejdsforhold for nogle eller alle medarbejdere.

Det kan være i form af en virksomhedsaftale eller en tiltrædelse til en forbundsoverenskomst.

Virksomheder uden overenskomst

Virksomheder, der ikke har overenskomster, kan vælge at blive associeret til DI i stedet for medlem.

Begge tilknytninger giver dig fuld adgang til alle DI's og DI Rådgivernes services.

For de fleste rådgivervirksomheder vil associering være den mest naturlige ordning.

Sådan melder du dig ind

Ønsker du at være medlem af DI Rådgiverne skal du blot sende en mail til diraadgiverne@di.dk med:

- Virksomhedsnavn

- Dit navn

- Din stilling

- Din e-mailadresse

Så vil vi sørge for alt det praktiske. Straks herefter kan du gøre brug af vores aktiviteter og services.