14.11.18 DI Service Cases

FN's Verdensmål inspirerer til nye rekrutteringsformer i Textilia

Textilia er en virksomhed i rivende udvikling. For fortsat at kunne levere konkurrencedygtige totalløsninger af højeste kvalitet, er vi afhængig af at kunne rekruttere arbejdskraft til alle vores vaskerier fordelt i hele landet. Samarbejdet med kommunernes jobcentre om f.eks. praktikforløb eller IGU-forløb forløber godt, og det udvikler sig løbende.

Som en del af den udvikling er Textilia’s vaskeri i Skovlunde gået med i et projekt sammen med Frederiksberg Kommune og organisationen Bydelsmødre. Under navnet ”Kvinder i job” stiller projektet skarpt på at få indvandrerkvinder, der har været i Danmark i mange år, i job. Indtil videre har det været en svær opgave at løse, og det er det til dels stadig. Netop derfor ser vi det i Textilia som en styrke, at en organisation som Bydelsmødrene med lokal forankring i bykvartererne kan være med til at tilføre værdifuld ny viden, som er brugbar, når vi ansætter indvandrerkvinder på vaskerierne. En stor del af kvinderne har ikke tidligere været i berøring med arbejdsmarkedet, og de har ofte ingen uddannelse. Det giver os nogle andre udfordringer end vi er vant til, men den førstehåndsviden, vi får fra Bydelsmødrene, gør det nemmere at overkomme de udfordringer.

I den sammenhæng ser vi FN’s Verdensmål som en forandringsdagsorden, der netop kalder på at gøre tingene anderledes end vi plejer.

Verdensmålene skaber nye partnerskaber

Verdensmål nr. 8 handler om at skabe anstændige jobs for alle. Det i sig selv er ikke noget nyt i Textilia. Det har vi arbejdet på i mange år, og det vil vi fortsat gøre. Verdensmålene giver os dog anledning til at stoppe op og søge nye veje i dannelsen af partnerskaber, som kan skabe forandringerne, så vi kan være med til at opfylde nogle af de 17 Verdensmål. Ved at indgå i nye alliancer får vi adgang til nye rekrutteringsformer, som hjælper os med at finde de nye medarbejdere, som vi har brug for, og samtidig kan vi være med til at løse en samfundsudfordring.

Som virksomhed skal vi løbende kunne tilpasse os. Lige nu buldrer den teknologiske udvikling derudad, arbejdskraftmanglen presser sig på, og vi har FNs Verdensmål at forholde os til . Hvad der dog er sten-sikkert, er, at vi skal kunne levere rent tøj og linned til vores kunder, som bl.a. er hospitaler og plejehjem. Derfor er vi også nødt til at se på nye måder at rekruttere på, for vores medarbejdere er hjørnestenen i vores forretning, og uden dem kan vi ikke levere de løsninger, vi skal til vores kunder. Derfor betragter vi også Verdensmålene som en forretningsmulighed og som en forandringsagenda. Mange af de udfordringer, vi møder, står vi jo ikke alene med. Vi kan hjælpe kommunerne med at løse nogle af deres udfordringer med ledige borgere på kanten af arbejdsmarkedet, mens de kan understøtte os i vores rekrutteringsarbejde. Det giver jo mening og værdi for alle Pernille Kiær, Corporate Social Responsibility, Textilia

Samfundsgevinsterne er tydelige

I arbejdet med FN’s Verdensmål benytter Textilia redskaberne ”Benchmarkmodellen” og ”Den Sociale Beregner”, som begge er udviklet af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA). Herigennem kan vi konkretisere vores indsats for et samfundsansvarligt arbejdsmarked ved at sætte målbare tal på. Tallene, der bruges i redskaberne, bliver hentet fra VITAS, som er virksomheders digitale indgang til samarbejdet med jobcentrene om støttet beskæftigelse. De nyeste tal viser, at Textilia sparer samfundet for knap DKK 12. mio. om året. Se mere her, om de konkrete gevinster, som Textilia har tilført samfundet.

 

Relateret indhold