Hvem er vi?

Bliv klogere på DI Transports, vores medlemmer,  sekretariat og bestyrelse.

Transportbranchen sikrer vækst og mobilitet i Danmark.

Gode forhold for transporten er vigtig for Danmarks vækst og udvikling. En veludbygget og godt vedligeholdt infrastruktur sikrer høj mobilitet for borgere og virksomheder. Det øger danske virksomheders konkurrenceevne, fordi de kan være mere produktive, når mindre tid spildes i trafikken. En velfungerende og effektiv kollektiv transport er afgørende for at reducere trængsel og tiltrække arbejdskraft.

DI Transport har en vision om, at Danmark skal være førende inden for transport og logistik. Vi arbejder derfor for at skabe de bedste rammevilkår for transport af personer og gods samt et effektivt samspil mellem transportformerne, effektive transportcentre samt en infrastruktur i verdensklasse. DI Transport arbejder for en intelligent grøn omstilling, hvor vi både sikrer høj mobilitet og reducerer transportens klimapåvirkning

Vi sikrer, at transportbranchen får indflydelse på en række områder som vækst og produktivitet, miljø- og klimapolitik.

Vi sætter fokus på forsyningskæden og sammenhængen i transportsystemet på tværs af branchen.

 1. Infrastruktur og mobilitet

  Vi arbejder for:

  At der skabes et bredt mobilitetstilbud og en velfungerende infrastruktur i Danmark.

  En langsigtet, strategisk planlægning for mobilitet og større sammenhæng mellem transportformerne.

 2. Luftfart

  Vi arbejder for:

  At sikre de bedste rammer for at drive luftfartsvirksomhed i Danmark.

  At styrke vores internationale tilgængelighed.

 3. Persontransport

  Vi arbejder for:

  At styrke den kollektive transport, samkørsel, delebilisme og brugen af cykel, så det bliver mere attraktivt i hverdagen.

  Et konkurrenceudsat marked for bus- og togdrift, hvor vi får mest mobilitet for pengene.

 4. Shipping- og Havnevirksomheder

  Vi arbejder for:

  At styrke havnene som knudepunkter i den nationale og internationale transport.

  Bedre vilkår for at drive virksomheder på havnearealerne, så erhvervsarealer ikke nedlægges til fordel for boliger.

 5. Godstransport og logistik

  Vi arbejder for:

  Ar styrke konkurrenceevnen for danske transport- og logistikvirksomheder.

  At forbedre rammebetingelserne for godstransporten i EU, Danmark og lokalt.

  Enklere regler, der styrker produktiviteten og letter hverdagen for transport- og logistikvirksomheder.

Tre gode grunde til at blive medlem af DI Transport:

 • Indflydelse på rammerne for at drive transporterhverv i Danmark, EU og internationale sammenhæng.
 • Adgang til netværk, hvor du får mulighed for at møde både transportkøbere og andre transportvirksomheder.
 • Viden, der bringer dig på forkant med den politiske udvikling og konkret hjælp til at løse både store og små problemer for din virksomhed.
Karsten Lauritzen

Karsten Lauritzen

Branchedirektør

Rune Noack

Rune Noack

Transportpolitisk chef

Per Henriksen

Per Henriksen

Chefkonsulent

Lise Bjørg Pedersen

Lise Bjørg Pedersen

Sekretariatsleder, Dansk Kollektiv Trafik (DKT)

Jakob Svane

Jakob Svane

Seniorchefkonsulent

Jesper Sebbelin

Jesper Sebbelin

Chefkonsulent

Andreas Karl Færgemann

Andreas Karl Færgemann

Chefkonsulent

Anders Rody Hansen

Anders Rody Hansen

Chefkonsulent

Helene Imer Eskildsen

Helene Imer Eskildsen

Konsulent

Pernille Øvre Christensen

Pernille Øvre Christensen

Konsulent

Jane Just Jensen

Jane Just Jensen

Sekretær

Luna Nova Solhave

Luna Nova Solhave

Studentermedarbejder

Caroline Møller

Caroline Møller

Praktikant

Pernille Amalie Rasmussen

Pernille Amalie Rasmussen

Studentermedarbejder