Viden om

Opdateret viden om transportbranchen

Transportbranchen leverer 

Hver dag går ca. 143.000 personer på arbejde i en transportvirksomhed for at holde Danmark kørende. De sørger for, at varerne bliver leveret ud til butikkerne, eller at dine køb på nettet bliver leveret hjem til dig. De sørger også for, at vi kan komme til og fra arbejde eller ud at rejse. 

Dermed er transportbranchen en stor arbejdsplads, der skaber beskæftigelse og derigennem er med til at bidrage til at skabe vækst og velfærd i Danmark. Men derudover er det produkt og de ydelser, transportbranchen leverer, med til at skabe arbejdspladser i andre dele af samfundet. som f.eks. inden for handel, energi, produktion og medicinal. Det gælder både i forhold til at transportere varer ud til kunderne, flytte vindmølletårne eller levere råvare til dansk industriproduktion. 

En væsentlif forudsætning for, at danske virksomheder kan være konkurrencedygtige med omverden kan være konkurrencedygtige med omverdenen og tiltrække investeringer, er nemlig adgangen til et velfungeremde transportsystem. 

Stærke danske transportvirksomheder er derfor en forudsætning for vækst i andre dele af samfundet. I DI Transport arbejder vi derfor for at styrke transportsektoren, så vi kan hjælpe danske virksomheder med at vinde. Men ud over at transportsektoren er afgørende for andre brancher, så er vi en store eksportbranchen. Hvert år sælger vi ydelser for mere end 300 mia. kr. i udlandet. Det gør transportbranchen til en af de største eksportbrancher i Danmark, og vi står for ca. en fjerdedel af Danmarks samlede eksportindtægter.

I DI Transport hjælper vi vores eksportvirksomheder. I Dansk Industri har vi adgang til rådgivning om eksport af varer og tjenesteydelser, og vi har f.eks. eget handelskammer, der hjælper virksomhederne. Dansk Industri har kontor rundt i verdenen, og vi deltager i eksportfremstød. Hvor virksomheder kan møde deres kommende kunder eller samarbejde.

Vi har også stor viden om eksisterende og kommende EU-regler, der betyder meget for de mange danske transportvirksomheder, der kører varer rundt i hele Europa. Ud over eksportindtægter har den danske transportsektor også et stort salg i Danmark , der udgør ca. 20 % af transportens salg, og det danske hjemmemarked er derfor også vigtig for transportbranchen. Det gælder selvfølgelig især inden for kollektiv trafik og taxikørsel, der sikrer, at, at medarbejdere kan komme på arbejde eller til møder, eller at de studerende lan komme til uddannelsesstedet. Men det gælder også for godstransport, varelevering mv.

Blandt de største kunder i transportsektoren er bl.a. landbrug, byggeri, industri, handel samt det offentlige. Som en del af Dansk Industri er transportbranchen i tæt samarbejde med kunderne om at sikre de bedste vilkår for transportbranchen, fordi en velfungerende transportbranche er en forudsætning for vækst, velstand og velfærd.