Fokusområder

DI Transport dækker hele transportbranchen

DI Transport repræsenterer en bred vifte af foreninger og virksomheder inden for transporterhvervene. Vi har fokus på hele transportkæden og bredden i hele medlemskredsen.

DI Transport har fokus på alle transportformer.

Michael Svane, branchedirektør DI Transport
Vi repræsenterer alle dele af transporterhvervet og har derfor høj politisk gennemslagskraft, når vi i Danmark, EU og internationalt samler branchen om fælles udfordringer Michael Svane, branchedirektør DI Transport