Indsatsområder

DI Transport dækker hele transportbranchen - DI Transport repræsenterer en bred vifte af foreninger og virksomheder inden for transporterhvervene. Vi har fokus på hele transportkæden og bredden i hele medlemskredsen.

Transportbranchen sikrer vækst og mobilitet i Danmark

Gode forhold for transporten er vigtig for Danmarks vækst og udvikling. En veludbygget og godt vedligeholdt infrastruktur sikrer høj mobilitet for borgere og virksomheder. Det øger danske virksomheders konkurrenceevne, fordi de kan være mere produktive, når mindre tid spildes i trafikken. En velfungerende og effektiv kollektiv transport er afgørende for at reducere trængsel og tiltrække arbejdskraft.

DI Transport har en vision om, at Danmark skal være førende inden for transport og logistik. Vi arbejder derfor for at skabe de bedste rammevilkår for transport af personer og gods samt et effektivt samspil mellem transportformerne, effektive transportcentre samt en infrastruktur i verdensklasse. DI Transport arbejder for en intelligent grøn omstilling, hvor vi både sikrer høj mobilitet og reducerer transportens klimapåvirkning. 

Vi sikrer, at transportbranchen får indflydelse på en række områder som vækst og produktivitet, miljø- og klimapolitik.

Vi sætter fokus på forsyningskæden og sammenhængen i transportsystemet på tværs af branchen.

 1. Infrastruktur og mobilitet

  Vi arbejder for:

  At der skabes et bredt mobilitetstilbud og en velfungerende infrastruktur i Danmark.

  En langsigtet, strategisk planlægning for mobilitet og større sammenhæng mellem transportformerne.

 2. Luftfart

  Vi arbejder for:

  At sikre de bedste rammer for at drive luftfartsvirksomhed i Danmark.

  At styrke vores internationale tilgængelighed.

 3. Persontransport

  Vi arbejder for:

  At styrke den kollektive transport, samkørsel, delebilisme og brugen af cykel, så det bliver mere attraktivt i hverdagen.

  Et konkurrenceudsat marked for bus- og togdrift, hvor vi får mest mobilitet for pengene.

 4. Shipping- og Havnevirksomheder

  Vi arbejder for:

  At styrke havnene som knudepunkter i den nationale og internationale transport.

  Bedre vilkår for at drive virksomheder på havnearealerne, så erhvervsarealer ikke nedlægges til fordel for boliger.

 5. Godstransport og logistik

  Vi arbejder for:

  Ar styrke konkurrenceevnen for danske transport- og logistikvirksomheder.

  At forbedre rammebetingelserne for godstransporten i EU, Danmark og lokalt.

  Enklere regler, der styrker produktiviteten og letter hverdagen for transport- og logistikvirksomheder.

Transporten - En del af DI

DI Transport er et branchefællesskab i Dansk Industri. Som medlem af en arbejdsgiverforening i Dansk Industri kan du få rådgivning om personaljuridiske forhold som løn og ansættelsesforhold, arbejdsmiljø mv. 

Som medlemsvirksomhed i Dansk Industri går du adgang til Danmarks førende personalejuridiske eksperter, der sørger for, at du hele tiden er ajour med de nye regler og på f.eks. ferie- og barselsområdet. Du kan også få hjælp til ansættelseskontrakter, afskedigelser, lokalaftaler samt mægling og retshjælp. Kan du også få rådgivning om arbejdsmiljø samt vejledning til rekruttering af international arbejdskraft. 

Karsten Lauritzen

Karsten Lauritzen

Branchedirektør

Rune Noack

Rune Noack

Transportpolitisk chef

Per Henriksen

Per Henriksen

Chefkonsulent

Lise Bjørg Pedersen

Lise Bjørg Pedersen

Sekretariatsleder, Dansk Kollektiv Trafik (DKT)

Jesper Sebbelin

Jesper Sebbelin

Seniorchefkonsulent

Anders Rody Hansen

Anders Rody Hansen

Chefkonsulent

Helene Imer Eskildsen

Helene Imer Eskildsen

Chefkonsulent

Pernille Øvre Christensen

Pernille Øvre Christensen

Chefkonsulent