Persontransport

Kollektiv transport med bus og tog, samt taxakørsel

 

Et attraktivt kollektiv trafiksystem er en forudsætning for høj mobilitet i dagens Danmark. Mange danskere er afhængige af bus eller tog for at kunne komme på arbejde eller til deres uddannelse. Derfor er det også vigtigt, at kvaliteten og kapaciteten af den kollektive trafik skal øges, hvis vi skal håndtere den stigende efterspørgsel på transport.

Høj frekvens, regularitet og punktlighed i persontransporten af mennesker og arbejdskraft er en nødvendighed i samfundet. Kvaliteten og kapaciteten af den kollektive trafik skal styrkes, hvis vi skal have flere til at benytte den kollektive trafik.

Et sådan løft kræver massive investeringer. Investeringer i kollektive transportsystemer skal placeres der, hvor efterspørgslen er størst. Men det kræver også en vedholdende indsats for at tilpasse det kollektive trafiksystem, så det fremstår som et sammenhængende og kundeorienteret system. Alle kompetencer skal i brug og samarbejdet i sektoren skal styrkes.

Brancheforeningen Dansk Kollektiv Trafik samler de private bus- og togoperatørerne omkring en række fælles indsatsområder. Brancheforeningen har sekretariat hos DI Transport.

Besøg Dansk Kollektiv Trafik

Lise Bjørg Pedersen

Lise Bjørg Pedersen

Sekretariatsleder, Dansk Kollektiv Trafik (DKT)

Lise Bjørg Pedersen er sekretariatsleder for Dansk Kollektiv Trafik

  • Direkte +45 3377 4835
  • Mobil +45 2142 4732
  • E-mail libp@di.dk