DI Transport

Kollektiv mobilitet og cykling

Transport med bus, tog, metro, letbane, taxa, samkørsel og cykel

Trængsel på vejene er en stor samfundsøkonomisk omkostning, og derfor skal vi i fremtiden være bedre til at dele pladsen og rejse sammen med andre både med bus, tog, letbane, metro og taxa.

Velfungerende kollektiv transport er afgørende, når byområder skal bindes sammen, når de unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og når virksomheder skal tiltrække de rette medarbejdere. Flere ture med kollektiv transport er samtidig en del af den grønne omstilling
– også på lang sigt– fordi energiudnyttelsen er bedre, når flere rejser sammen.

Selvom stadig færre danskere vælger at rejse med kollektiv transport i hverdagen, så er der – før nedlukningen af landet i marts 2020 – også eksempler på, at det lykkes at vende udviklingen.

I DI tror vi på, at det er muligt at vende udviklingen.

Vores visioner for kollektiv transport i Danmark er:
- Den skal være et attraktivt valg for flest mulig rejsende i hverdagen
- Den skal forbedre mobiliteten i Danmark uden at skabe mere trængsel
- Den skal bidrage til Danmarks klimamål på 70 pct. Mindre CO2 i 2030

Det kræver nationale ambitiøse indsatser, men også investeringer, koordinering og bedre planlægning både i regioner og kommuner og med alle andre aktører på området.

Der er samtidig behov for, at flere danskere vælger cyklen i hverdagen. Det gavner ikke kun klimaet og reducerer trængslen på vejene. Det er også med til at forbedre folkesundheden, hvis flere danskere bliver fysisk aktive i deres hverdag. Hvis cykeltrafikken skal styrkes, så kræver det investeringer i bedre cykelinfrastruktur og genveje, i bedre cykelparkering og bedre vedligehold og ikke mindst i en sund cykelkultur, som gør det trygt og sikkert for alle at vælge cyklen.

Brancheforeningen Dansk Kollektiv Trafik samler de private bus- og togoperatørerne omkring en række fælles indsatsområder. Brancheforeningen har sekretariat hos DI Transport. Besøg Dansk Kollektiv Trafik

I vores politiske udspil ” Sådan styrker vi den kollektive transport” præsentere vi 18 konkrete forslag til en grønnere, billigere og mere effektiv kollektiv transport. Du kan læse udspillet her:

Sådan styrker vi den kollektive Transport

Læs udspillet

Styrk den kollektive trafik i kommuner og regioner

Læs mere her
Lise Bjørg Pedersen

Lise Bjørg Pedersen

Sekretariatsleder, Dansk Kollektiv Trafik (DKT)

  • Direkte +45 3377 4835
  • Mobil +45 2142 4732
  • E-mail libp@di.dk

Relateret indhold