Persontransport

Kollektiv transport med bus og tog, samt taxakørsel

Kollektive transport og cyklen er afgørende for et effektivt og klimavenligt samfund. Hvis flere benytter bus, tog eller metro, bliver trængslen på vejene mindre til gavn for de pendlere og erhvervstransport, som skal benytte vejene. Samtidig nedbringes transportens klimabelastning. Derfor skal den kollektive transport blive et attraktivt valg for flest mulige rejsende i hverdagen.

Rygraden i den kollektiv transport er vores jernbane, letbane, metro, busser med flere. Derfor skal investeringerne heri styres, så kvaliteten øges, og rejsende kan komme hurtigere frem uden forsinkelser.

Et sådan løft kræver massive investeringer. Investeringer i kollektive transportsystemer skal placeres der, hvor behovet er størst. Men det kræver også en vedholdende indsats for at tilpasse det kollektive trafiksystem, så det fremstår som et sammenhængende og kundeorienteret system. Alle kompetencer skal i brug og samarbejdet i sektoren skal styrkes.

 

Brancheforeningen Dansk Kollektiv Trafik samler de private bus- og togoperatørerne omkring en række fælles indsatsområder. Brancheforeningen har sekretariat hos DI Transport. Besøg Dansk Kollektiv Trafik


I vores politiske udspil ” Sådan styrker vi den kollektive transport” præsentere vi 18 konkrete forslag til en grønnere, billigere og mere effektiv kollektiv transport. Du kan læse udspillet her:

Lise Bjørg Pedersen

Lise Bjørg Pedersen

Sekretariatsleder, Dansk Kollektiv Trafik (DKT)

Lise Bjørg Pedersen er sekretariatsleder for Dansk Kollektiv Trafik

  • Direkte +45 3377 4835
  • Mobil +45 2142 4732
  • E-mail libp@di.dk