DI Transport

Godstransport og logistik

DI Transport arbejder for at styrke godstransport i DI

For at løse opgaven med stigende godsmængder er det nødvendigt at forbedre godstransportens rammevilkår og kapacitet på vej, bane, i luften og med skib.

Fremtidens stigende godsmængder løses bedst ved at øge kapaciteten inden for alle transportformer og ved at styrke samspillet mellem godstransportformerne.

DI Transport arbejder for at:

  • Skabe de bedste nationale og internationale rammebetingelser for godstransporten
  • Styrke samspillet mellem vejgodstransport og andre transportformer 
  • Udvide brugen af modulvogntog andre effektivitetsfremmende initiater
  • Forenkle reglerne for vejgodstransporterhvervet
  • Sikre den bedst mulige arbejdskrafttilgang til erhvervet 
  • Skabe de bedste nationale og internationale rammebetingelser for godstransporten
Rune Noack

Rune Noack

Transportpolitisk chef

  • Direkte +45 3377 4834
  • Mobil +45 4117 0083
  • E-mail run@di.dk

Relateret indhold