15.03.21 DI Transport Nyheder

Er større energieffektive lastbiler på vej?

DI Transport var sammen med den øvrige transportbranche mandag eftermiddag til møde med Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen om reglerne for lastbilers vægt- og dimensioner.

Længere lastbiler på vejene?

Et politisk flertal i Folketinget vedtog i december 2020 at afsætte 2 millioner kroner til at analysere ændringerne af reglerne. De større lastbiler er mere energieffektive, da de kan transportere mere gods med samme energiforbrug.

”Vi har gode erfaringer med både modulvogntog og højere totalvægt i transportbranchen, som har været medvirkende til at gøre lastbilstransporterne mere energieffektive. Den vej skal vi fortsætte i den grønne omstilling” siger seniorchefkonsulent Rune Noack fra DI Transport.

Det er i første omgang besluttet at analysere mulighed for vogntog med dobbelt-trailere, der er ca. 32 m. lange lastbiler, samt at analysere vægt og dimensioner for øvrige lastbiler.

DI Transport peger på, at nogle kombinationer allerede er klar.

”Vi så gerne, at myndighederne allerede nu åbnede op for højere totalvægt på eksempelvis de femakslede lastbiler, hvilket vil være til gavn for entreprenørkørsel og byggeriet. Det er relativt uproblematisk og kan gennemføres nu.” siger Rune Noack.

Derudover peger DI Transport også på ekstra længde på lastbiler med monteret kran, som en oplagt sted at satse på.  

I forhold til de lange lastbiler med dobbelt-trailere, så ser DI Transport store muligheder, men peger også på, at det bliver på et begrænset vejnet og trafiksikkerheden skal på plads først.

”Der kan være store klimagevinster med de ekstra lange vogntog med to trailere. Erfaringen med udrulningen af modulvogntog tilsiger, at vi skal gøre det på en måde, hvor andre trafikanter kan føle sig trygge, men omvendt kan et begrænset vejnet  være en begrænsning for at høste klimagevinsterne. Derfor ser vi frem til, at det nu bliver analyseret grundigt.” siger Rune Noack.

Rastepladser mangler kapacitet

På mødet med Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen drøftede man også rastepladserne. Branchen efterlyste investeringer i at øge kapaciteten på rastepladserne.

”Det er velkendt, at der mangler kapacitet på de danske rastepladser. Det går ud over chaufførerne, når de skal holde deres hvil og pauser. Derfor er der behov for, at der bliver sat penge af til at øge kapaciteten.” siger Rune Noack.

Skrevet af:

Rune Noack

Relateret indhold